Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau
Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau

Ondernemersvertrouwen op hoogste niveau

Redactie Baaz
Ondernemers zijn positief het nieuwe jaar begonnen! Het ondernemersvertrouwen stijgt al een tijdje, maar het is nu op het hoogste niveau in 4,5 jaar. Vooral onder bouwers en dienstverleners nam het vertrouwen sterk toe, zo melden het CBS, EIB, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW.

Veel vertrouwen onder ondernemers

Het toegenomen vertrouwen onder ondernemers is onder meer gebaseerd op gunstige ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2015 en relatief positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2016. Ondernemers gaven aan dat de omzet in het vierde kwartaal toegenomen is en ook verbeterde bij meer ondernemers de winstgevendheid. Daarnaast zijn ondernemers ook optimistisch over de verwachte omzet in het eerste kwartaal van 2016.

Sectoren

In bijna alle sectoren is het ondernemersvertrouwen toegenomen, maar in de zakelijke dienstverlening is het vertrouwen aanzienlijk gestegen. Daarmee is het vertrouwen in deze sector het hoogst sinds het begin van de meting in 2008. Na een kleine terugval in het vorige kwartaal, steeg het vertrouwen ook in de bouw. Het ondernemersvertrouwen is in de groothandel het hoogst van alle sectoren.

Terugval

Niet in alle sectoren nam het vertrouwen toe, want in de autohandel daalde het. In het eerste kwartaal van dit jaar verwachten veel ondernemers een omzetkrimp in plaats van een omzetgroei. Dat was vorig kwartaal juist andersom. Mogelijk hangt de omslag in de omzetverwachting samen met de fiscale maatregelen die op 1 januari 2016 van kracht werden. De delfstoffenwinning is de enige sector waarin ondernemers per saldo negatief gestemd zijn. Dit hangt waarschijnlijk samen met de lage olieprijs en de beperking van de gaswinning.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie