Voor welke auto kies jij in 2016?
Voor welke auto kies jij in 2016?

Voor welke auto kies jij in 2016?

Redactie Baaz
Belastingadviseurs interesseren zich in de keuze van een auto. Dat is omdat die keuze kan zijn ingegeven door fiscale overwegingen. In zakelijke kringen is dat vaak zo. Maar wat zijn de keuzemogelijkheden?

Tekst: Wim Pietjouw

Algemeen

Bij meer dan vijfhonderd kilometer privé per jaar geldt een fiscale bijtelling over de cataloguswaarde van de auto van de zaak. Die bijtelling is afhankelijk van de co2-uitstoot en gaat in vanaf het moment dat de auto op kenteken is gezet. De percentages voor 2016 zijn vier procent voor nul-emissie (elektrische) auto's, vijftien procent voor hybride (plug-in) auto's, 21 procent voor 'zuinige' auto's en 25 procent voor de rest. Alleen de vier procent bijtelling blijft na 2016 gehandhaafd, maar vanaf 2019 tot een cataloguswaarde van maximaal 50 duizend euro. Daarboven geldt het algemene percentage van 22 procent. Een percentage geldt voor zestig maanden. Dat kan jouw keuze mede bepalen, bijvoorbeeld omdat:

  • Een hybride auto met kenteken 2015 een bijtelling heeft van zeven procent, in plaats van vijftien procent met kenteken 2016. Dergelijke auto's bepalen het dagelijkse verkeersbeeld.
  • Een auto met een co2-uitstoot van 107 gr/km tot en met 110 gr/km met kenteken 2015 heeft een bijtelling van twintig procent, in plaats van 25 procent met kenteken 2016. Wacht je tot 2017, dan daalt de bijtelling naar 22 procent.
  • Je kunt overwegen een tweedehands auto te kopen met een lage bijtelling die nog enkele jaren geldt. Bedenk je dat gezien de komende wijzigingen van de diverse bijtellingspercentages het jaar van aanschaf van de auto fors invloed kan hebben op je netto-inkomen. Je kunt de bijtelling overigens voorkomen als je, met een sluitende kilometeradministratie, kunt aantonen dat je niet meer dan vijfhonderd kilometer privé rijdt.

Werknemer of ondernemer

Voor een reguliere werknemer pakt bijtelling van een auto van de zaak doorgaans gunstiger uit dan zakelijke kilometers (onbelast tegen € 0,19 per km) declareren bij de werkgever. Zeker als veel privé wordt gereden en weinig zakelijk. De verschuldigde belasting, ongeacht het bijtellingspercentage, weegt meestal wel op tegen de kosten van een privé auto. En het alternatief, een hoger salaris, is vaak niet mogelijk. De directeur-eigenaar, werknemer in dienst van zijn eigen bedrijf, heeft gewoonlijk meer te kiezen. Ook hij (of zij) zal echter veelal een auto van de zaak rijden. Hij kan besluiten de auto na enige tijd privé over te nemen en vervolgens zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, te declareren. Dit kan fiscaal gunstig uitpakken, maar hangt onder meer af van de overnameprijs. Een zelfstandig ondernemer kan kiezen of hij de auto op de zaak of privé koopt. Bij een keuze voor privé mogen de zakelijke kilometers (tegen € 0,19 per km) als kosten in aftrek van de winst worden gebracht. Is de auto zakelijk, dan zijn alle autokosten aftrekbaar van de winst. Rijdt de ondernemer meer dan vijfhonderd kilometer privé dan is de onttrekking (lees bijtelling) in principe 25 procent van de cataloguswaarde. Een ondernemer kan niet terugkomen op zijn keuze, auto op de zaak of privé, en dient dat dus weloverwogen te doen.

Als de partner van de directeureigenaar, respectievelijk van de ondernemer, meewerkt in het bedrijf en de zakelijke auto ook gebruikt, is het onder omstandigheden mogelijk de bijtelling te delen. Dat kan fiscaal gunstig zijn als de partner een lager inkomen heeft.

Alternatieven?

Voor een auto van de zaak van vijftien jaar of ouder bedraagt de bijtelling 35 procent van de tweedehandswaarde. Afhankelijk van onderhoudskosten kan dat zeer voordelig zijn. Een werkgever kan zijn werknemer ook een motor of een scooter van de zaak geven. De waarde van het eventuele privégebruik is loon. Geen bijtelling zoals bij de auto, maar de waarde van het privégebruik is het aantal privé kilometers maal de werkelijke kilometerprijs. Ook de ondernemer kan een motor of scooter zakelijk gebruiken en de kosten in aftrek brengen. De kosten van privégebruik zijn dan niet aftrekbaar.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie