Ondernemers herontdekken leegstaande kantoorruimte
Steeds minder kantoorruimte staat leeg

Ondernemers herontdekken leegstaande kantoorruimte

Redactie Baaz
Ondernemingen en instellingen huurden in 2015 weer wat meer leegstaande kantoorruimte in vergelijking met het jaar ervoor. Het aanbod daalde daarentegen.

Prijs leegstaande kantoorruimte omhoog

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2015 een licht herstel te zien gegeven. Bedrijven en instellingen huurden meer kantoorruimte dan een jaar eerder. Bovendien ging voor het eerst in jaren het aanbod van leegstaande kantoren iets omlaag. Een en ander blijkt uit nieuwe cijfers van NVM Business. 

Kantorenvoorraad te huur of te koop

Terwijl vorig jaar de verhuur en verkoop van kantoorruimte met ongeveer 5 procent steeg tot om en nabij 880.000 m², daalde het direct beschikbare aanbod met 1,5 procent tot circa 8,5 miljoen m². Wat ook opviel, was dat in 2015 de gemiddelde huurprijs van kantoorruimte iets omhoog ging.
 
De daling die het aanbod het afgelopen jaar te zien gaf, had tot resultaat dat eind 2015 circa 17,3 procent van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop stond, tegen 17,5 procent een jaar eerder. 

Stijgers en dalers

Dat het aanbod vorig jaar naar beneden ging, had vooral te maken met het feit dat nogal wat leegstaande gebouwen aan de voorraad werden onttrokken door middel van sloop en herbestemming. Volgens NVM Business, die tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaand vastgoed tot een van haar prioriteiten heeft gemaakt, ging het hierbij in totaal om 585.000 m² kantoorruimte. Stadscentra en (perifere) kantorenwijken hadden het meest profijt van deze ontwikkeling. Op bedrijventerreinen en in woonwijken bleef het aanbod van leegstaande kantoren vrijwel onveranderd.
 
De meest in het oog springende dalingen van het aanbod deden zich voor in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Haarlemmermeer, Leidschendam, Rotterdam en Zoetermeer. Er waren ook gemeenten die het afgelopen jaar met een toename van de leegstand werden geconfronteerd, zoals Breda, Den Haag, Gouda, Heerlen, Leeuwarden en Lelystad. 

Vrije markt leegstaande kantoorruimte

Behalve een daling van het aanbod was het verder een meevaller voor de gebruikersmarkt dat de vraag naar kantoorruimte een stijging vertoonde. In totaal vond op de vrije markt ongeveer 880.000 m² kantoorruimte haar weg naar bedrijven en instellingen, 5 procent meer dan in 2014. Daarmee werd de neergaande trend van voorgaande jaren doorbroken.

Eerder kwam ook DTZ Zadelhoff met optimistische cijfers naar buiten over de leegstaande kantoorruimte. 
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie