Ondanks bloeiende economie vragen steeds meer ondernemers bijstand aan

Ondanks bloeiende economie vragen steeds meer ondernemers bijstand aan

Redactie Baaz
Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het afgelopen kwartaal toegenomen, ondanks de algehele economische opleving.

De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland.

Wel of geen bijstand?

Het IMK beoordeelt voor die gemeenten of ondernemingen, die een beroep doen op bijstand, in de kern wel levensvatbare bedrijven zijn. In de helft van die gevallen blijkt dit zo te zijn. In de overige gevallen wordt de gemeente geadviseerd geen bijstand te verlenen.

De IMK-Index steeg in het vierde kwartaal met 15 procent ten opzichte van het derde kwartaal. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2016 daalde het aantal bijstandsaanvragen overigens wel (met acht procent).

Bbz-regeling

'Gemiddelden zeggen weinig over het welzijn van alle zelfstandige ondernemers. Ook al lijkt het gemiddeld beter te gaan met ondernemend Nederland, toch toont de IMK-Index aan dat voor een grote groep zelfstandige ondernemers dit niet het geval is', zegt Han Dieperink, directeur van het IMK, 'en voor de helft van die groep is het bedrijf in de kern wel degelijk levensvatbaar. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat deze bedrijven wel overeind blijven. Dat is goed voor de ondernemer, maar net zo goed voor de samenleving.'

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen.

De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van veel in-de-kern-gezonde ondernemingen en daarmee aan de vermindering van maatschappelijke schadelast.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie