Nederlanders maken het meeste gebruik van de smarthometoepassingen multimedia, lichtbediening en energieregeling

Nederlanders maken het meeste gebruik van de smarthometoepassingen multimedia, lichtbediening en energieregeling

Redactie Baaz
Onderzoek onder duizend Nederlanders in opdracht van reichelt elektronik naar smarthometoepassingen laat verschillen en overeenkomsten zien tussen leeftijdscategorieën als het gaat om gebruik, (on)tevredenheid en aandachtspunten bij smarthometoepassingen en -producten.

Meest gebruikte smarthometoepassingen

Uit het onderzoek komt naar voren dat multimedia (54 procent), lichtbediening (52 procent) en energieregeling (49 procent) bij Nederlanders de meest gebruikte smarthometoepassingen zijn. Deze toepassingen staan bij de leeftijdscategorieën 18 tot 24, 35 tot 44 en 55+ in de top drie. Bij de leeftijdsgroepen 25 tot 34 en 45 tot 54 wordt lichtbediening echter vervangen door beveiliging (zoals beveiligingscamera’s en rookmelders) en staat het bij beide groepen op nummer twee. Opvallend is dat iets meer dan de helft (52 procent) van de 25 tot 34-jarigen aangeeft gebruik te maken van slimme beveiligingsproducten, terwijl dit maar het geval is bij ruim een kwart (27 procent) van bij 55-plussers. Schoonmaken (bijvoorbeeld met behulp van een robotstofzuiger) of binnenklimaattoepassingen zijn minder populair (beide 31 procent). 

(On)tevredenheid over merken

Dat multimedia de meest populaire toepassing is blijkt ook uit de vragen naar het gebruik en de tevredenheid van verschillende multimediamerken. Samsung komt onder alle leeftijden als favoriet merk naar voren. Meer dan de helft van de respondenten in alle categorieën heeft aangegeven ‘zeer tevreden’ te zijn over de prestaties van dit merk. Samsung is daarbij tevens het enige merk dat in alle leeftijdscategorieën boven de 50 procent scoort als het gaat om ‘zeer tevreden’.

reichelt vroeg respondenten ook naar aspecten van smarthome-producten waar ze ontevreden over waren. Hier waren de verschillen in de verschillende leeftijdscategorieën groot. Opvallend is dat 23 procent van de 18- tot 24-jarigen de lastige bediening als punt van ontevredenheid noemde, terwijl dit maar door slechts 9 procent van de 45-54 groep werd opgegeven. Ook lijkt een groter deel van de jongeren ontevreden te zijn over ‘fouten en gebreken’, zo gaf 24 procent van de 18 tot 24-jarigen aan hierover ontevreden te zijn, terwijl dit enkel speelde bij ruim 9 procent van de 55-plussers. 

Aandachtspunten

Bij de producten die worden gekocht let de Nederlandse consument het meeste op de prijs (67 procent), de compatibiliteit met andere systemen/producten (54 procent) en de eenvoudigheid van installatie en bediening (50 procent). Waar zowel de 18 tot 24-jarigen en de 55-plussers de prijs ongeveer even belangrijk vinden (respectievelijk 73 procent en 75 procent), is dit niet het geval bij de compatibiliteit en eenvoudigheid van installatie en bediening. Maar liefst 71 procent van de 55-plussers heeft aangegeven de compatibiliteit met andere systemen/producten belangrijk te vinden, tegenover 42 procent van de 18 tot 24-jarigen. Ook bij de eenvoudigheid van installatie en bediening heeft een groter deel van de 55-plussers (62 procent) aangegeven dit belangrijk te vinden dan bij de 18 tot 24-jarigen (42 procent). 

Over het onderzoek

Het onderzoek is in november 2020 uitgevoerd in opdracht van reichelt elektronik in samenwerking met het onderzoeksinstituut OnePoll. De enquête is uitgevoerd over 4.000 deelnemers, waarvan 1.000 Nederlanders.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie