MKB-Nederland en VNO-NCW blij met investering wegennet

MKB-Nederland en VNO-NCW blij met investering wegennet

Redactie Baaz

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de extra investering voor verbetering van de bereikbaarheid van de regio's Amsterdam en Rotterdam/Den Haag.

Deze intensivering komt geen moment te vroeg, menen de twee organisaties, omdat het wegennet in deze economisch belangrijke regio's snel dichtslibben.

Inzetten op optimale benutting

Minister Schultz van Haegen gaat 400 miljoen euro investeren in capaciteitsvergroting en innovatieve programma's die de bereikbaarheid van Amsterdam en de regio Rotterdam/Den Haag moeten versterken. Deze mix van maatregelen is precies wat MKB-Nederland en VNO-NCW als een goede aanpak beschouwen: de capaciteit van de infrastructuur aanpakken waar die die structureel tekortschiet en tegelijkertijd met behulp van technologie inzetten op optimale benutting. 

Dit kan bijvoorbeeld door verkeersstromen intelligent te geleiden en de reiziger inzicht te geven in de keuzes die hij heeft voor zijn reis. Een goede bereikbaarheid van stad en doorvoerroutes is een samenspel tussen een toereikende infrastructuur, intelligente systemen en een optimale benutting van alle vervoermiddelen, aldus de ondernemersorganisaties.

Bereikbaarheid, doorstroming en luchtkwaliteit

MKB-Nederland en VNO-NCW juichen toe dat minister Schultz 50 miljoen uittrekt voor verbreding van de A4 ter hoogte van Leiden. Met de herinrichting van de A4 in 2014 is de filedruk hier alleen maar toegenomen, in plaats van afgenomen. Dit heeft nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid, de doorstroming en de luchtkwaliteit in de stad.

Ook investering in Mainport Rotterdam 

De extra 200 miljoen euro om de doorstroming van het verkeer tussen de haven in Rotterdam en Oost-Nederland en Duitsland te verbeteren, stemt MKB-Nederland en VNO-NCW ook tevreden. Hiermee toont verkeersminister Schultz in te zien dat mainports een belangrijke rol blijven spelen in de economische structuur van Nederland. 

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben eerder al aangekaart dat de achterlandverbindingen per spoor en weg met onvoldoende urgentie worden aangepakt door tekortschietende budgetten in het Infrastructuurfonds. Een goede fysieke infrastructuur is voor de Rotterdamse haven cruciaal om internationaal te kunnen blijven concurreren.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie