Minder starters in eerste helft 2012

Minder starters in eerste helft 2012

Redactie Baaz
De crisis woedt voort en werkt ook door in de ondernemerslust van Nederlanders. Het eerste half jaar van 2012 begonnen namelijk minder mensen een bedrijf dan in de eerste helft van 2011. Concreet gaat het om ongeveer 68.000 starters, een daling van 6 procent.

Volgens een rapport van het ING Economisch Bureau zet die trend zich ook voort in het komende half jaar: ook over het hele jaar gezien zal Nederland minder starters kennen dan in 2011. 122.000 ondernemers zullen dit jaar uiteindelijk uit de startblokken komen. Toch is dit aantal nog hoger dan in 2005. Toen waagden nog slechts 80.000 starters de eerste stap met een eigen bedrijf. Alleen in de sector Transport en Logistiek ligt het aantal starters tot nu toe ruim 10 procent hoger.

De oorzaak van de algehele daling ligt volgens de onderzoekers voor de hand: als het economisch minder gaat, is het gewoon minder aantrekkelijk een onderneming te starten, want er liggen nu eenmaal meer risico's op de loer.

Overigens moet een nieuwe aanbestedingswet, die mogelijk begin 2013 van kracht gaat, het kansen creëren voor startende ondernemers. Ook moet het tegengaan van clustering van opdrachten starters beschermen tegen vroegtijdige uitsluiting bij aanbestedingen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie