Lekker lezen
Het uitgangspunt van de uitgeverij is ideëel, maar ik wil er wel van kunnen leven.’

Lekker lezen

Redactie Baaz

Vroeger vond iedereen je dom als je niet kon lezen. Nu is bekend dat zelfs de slimste mensen dyslectisch kunnen zijn. Zij hadden als kind helaas nog niet de boeken van uitgeverij Dyslexion tot hun beschikking.

Er gebeurt veel in de wereld van boeken drukken en uitgeven. Uitgeverijen verdwijnen en boeken worden steeds vaker in Azië opgemaakt en gedrukt, dus er zijn ook heel wat Nederlandse drukkerijen van de kaart geveegd. Werner Bartelds werkte in een commerciële functie bij een grote drukkerij die wel is blijven bestaan. Hij had het steeds minder naar zijn zin omdat bij de drukkerij de liefde voor het boekenvak naar de achtergrond verdween. Het ging vooral nog over geld verdienen.

Groeimarkt

Bartelds besloot om voor zichzelf te beginnen. ‘Ik wilde altijd al een uitgeverij overnemen, maar de vraag was: welke, en wat ga ik dan doen? Twee jaar geleden ben ik partner geworden in een uitgeverij voor groteletterboeken. Dat is een groeimarkt, want door de vergrijzing komen er steeds meer ouderen die moeite hebben met het lezen van kleine letters. Die doelgroep wil nog graag een traditioneel boek van papier vasthouden. Ik koop de rechten van bestaande boeken van bevriende uitgevers. Ze helpen me graag, want dat genereert voor hen extra inkomsten.’

Leesprobleem

De uitgeverij loopt goed, maar Bartelds kreeg regelmatig de vraag: ‘zijn uw boeken geschikt voor dyslectici?’ Hij moest die vraag altijd ontkennend beantwoorden. Dyslexie is geen oogaandoening, maar een leesprobleem waarvan de oorzaak in de hersenen ligt. Bartelds: ‘Op een dag hoorde ik van iemand dat er een nieuw lettertype was, de Dyslexie. Bij dat lettertype zijn de verschillen tussen de letters groter dan bij bijvoorbeeld Times en Arial. Daardoor kunnen dyslectici de letters beter herkennen. Ik heb direct contact gezocht met de ontwerper van het lettertype en ben een nieuwe uitgeverij gaan opzetten. Ik moest snel handelen, want een ander kan op hetzelfde idee komen. Ik wilde de eerste zijn.’

Jan Terlouw

Dat was in augustus 2011. Op 6 oktober 2012 presenteerde Dyslexion zijn eerste jeugdboek in het lettertype Dyslexie: Koning van Katoren van Jan Terlouw. Voor dat boek kocht hij de rechten van uitgeverij Lemniscaat. Bartelds: ‘Ik heb Terlouw gevraagd of hij het eerste exemplaar in ontvangst wilde nemen, en hij zei meteen ja. Terlouw vindt het belangrijk dat iedereen in staat is om te lezen en zich te ontwikkelen. De reacties zijn positief, in de eerste weken hebben we ongeveer tweehonderd boeken verkocht. Dat is wel goed, maar van mij mag het wat harder gaan. De komende tijd wil ik tien boeken per maand uitgeven. Vooral jeugdboeken, maar ook boeken voor volwassenen.’

Syntens

Vlak voor de presentatie van het eerste boek heeft Bartelds contact gezocht met Syntens Innovatiecentrum. Innovatieadviseur Jos Borsboom heeft hem aangemeld bij Shell LiveWire. Bartelds: ‘Ik zet dit nu eerst in Nederland op, maar daarna wil ik internationaal gaan. In eerste instantie richt ik me op het Engelse taalgebied, want dat is veel groter dan het Nederlandse. Mijn vraag aan Syntens is hoe ik dat aanpak. Als ik het niet goed doe, kan het gebeuren dat een grote Amerikaanse uitgeverij met veel geweld de markt overneemt. Dat kan ik misschien niet voorkomen, maar ik wil op zijn minst een voorsprong hebben. Het uitgangspunt van de uitgeverij is ideëel, maar commercieel moet het ook goed in elkaar zitten. Ik wil er wel van kunnen leven.’

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie