Kleine organisaties in het voordeel bij blockchain

Kleine organisaties in het voordeel bij blockchain

Redactie Baaz

Het buzzwoord van dit moment is misschien wel blockchain. Veel bedrijven in diverse branches zijn of willen ermee aan de slag.

Dat blijkt ook uit de grote belangstelling voor het blockchainevent van QNH Consulting: 'Blockchain, kans of bedreiging?'. Dat blockchain voor veel bedrijven eerder als kans wordt gezien bleek wel uit de conclusie van het event: Blockchain is een evolutionaire stap in de automatisering. Waarom is blockchain evolutionair? Wat brengt het allemaal teweeg? En wat maakt het een kans of een bedreiging? 

De neolithische revolutie

Wij Nederlanders zijn goed in handelen, getuige de Gouden Eeuw. Handelen doen we al veel langer, namelijk sinds mensen zich door de neolithische revolutie konden specialiseren in bepaalde beroepen. Waar we lang geleden alleen handelden met bekenden zijn we steeds meer gaan ruilen met onbekenden. 

Toch blijft vertrouwen de basis, aldus Jakko Pieter de Jong van QNH Consulting. 'Handelen is nog altijd gebaseerd op vertrouwen. Geen wonder dat naarmate we meer zijn gaan handelen ook de munt en het schrift opkwamen, ongeveer 5000 jaar geleden. Een vaste waarde om mee te betalen en middelen om afspraken mee te documenteren. Daardoor is ook de vraag naar partijen die deze afspraken en transacties handhaven, zoals notarissen, overheden en banken, ontstaan. Zij beheren databases met transacties en zorgen voor het vertrouwen dat de transactie wordt uitgevoerd. Maar hoe deze partijen dit doen weten we vaak niet precies', aldus Jakko. 

Het vertrouwenssysteem laat zich het best vergelijken met een snoepautomaat. Als we geld in een snoepautomaat gooien gaan we ervanuit dat er vervolgens snoep uit komt, zonder precies te weten hoe het werkt. 

De blockchainrevolutie 

Inmiddels leven we in een tijd waarin de roep om transparantie en gelijkwaardigheid steeds groter wordt. De digitale revolutie beantwoordt deze roep. Blockchain maakt eigendom verhandelen mogelijk zonder centrale partij met een monopoliepositie. 

We gaan van samenwerken met een vertrouwde derde zoals banken of notarissen naar samenwerken zonder dergelijke partijen. We plaatsen met blockchain de vertrouwensfunctie vanuit de samenleving in de infrastructuur, immers blockchain voert afspraken of de zogenoemde smart contracts automatisch en voor iedereen inzichtelijk uit. Daarmee worden centrale partijen met autoriteit als de overheid en banken overbodig bij het uitvoeren van transacties. 

Maar blockchaintechnologie is niet alleen inzetbaar voor het overdragen van waarde en eigendom. Uiteindelijk zijn de mogelijkheden met blockchain eindeloos. Stel je een drone voor die van A naar B vliegt. De drone kan zelf het internet op en zijn eigen onderhoud en stroom inkopen. Ook kan de drone zijn eigen boekhouding gaan doen en zelfs sparen via blockchain. En uiteindelijk kan de drone een nieuwe drone kopen, het gespaarde geld overhevelen naar een nieuwe drone en zichzelf opheffen. Zo ver is het echter nog lang niet. De eerste fase is blockchain toepassen om bedrijfsprocessen en contracten te automatiseren. Dit resulteert in enkele voordelen voor kleine organisaties. 

Kleine organisaties in het voordeel

Het belangrijkste voordeel voor kleine partijen is misschien wel het lager worden van toetredingsdrempels. In sommige branches is toetreding op dit moment onmogelijk. Denk maar aan de diensten die banken verlenen. Een bankvergunning is niet te verkrijgen voor kleine organisaties, terwijl deze organisaties de activiteiten waarschijnlijk prima uit kunnen voeren.

Doordat deze bankvergunning niet meer nodig is, ontstaat er meer concurrentie en blijven alleen de echt klantgerichte bedrijven over. Niet alleen wordt de toetredingsdrempel verlaagd, ook de informatie wordt openbaar. Op dit moment zijn data en kennisbronnen van centrale partijen als banken en notarissen veelal gesloten. Transacties zijn niet voor iedereen inzichtelijk en eigendom ook niet. 

Door blockchain worden afspraken en transacties veel inzichtelijker voor alle bronnen die aangesloten zijn op de chain. Blockchaingoeroe Martijn Bolt, vergelijkt dit met het internet: 'Met de komst van internet had iedereen toegang tot informatie, blockchain gaat hetzelfde doen met eigendom.' Kleine spelers kunnen zo ook betekenisvol in de markt acteren.

Organisaties moeten op zoek naar (nieuwe) hoogwaardige dienstverleningstaken, want blockchain gaat de transactie- en handels-uitvoeringstaken uiteindelijk volledig vervangen. Voor organisaties is het daarom belangrijk een adviesrol vanuit expertise in de markt aan te nemen. Als er te veel waarde wordt gehecht aan huidige taken die middels blockchain geautomatiseerd worden is blockchain een bedreiging. 

Maar Martijn Bolt is ervan overtuigd dat blockchain de wereld een beetje mooier kan maken. Ondernemers en kleinere organisaties zijn in het voordeel bij het toepassen van een nieuwe technologie als blockchain. Zij zijn flexibeler in het aanpassen van hun gedrag passend bij nieuwe technologieën en kunnen sneller acteren op de behoeften van de klant.


 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie