Jongeren en arbeidsparticipatie: de stand van zaken

Redactie Baaz
De netto-arbeidsparticipatie van niet-onderwijsvolgende jongeren was in de periode van 2015 tot en met 2017 het hoogst onder degenen met een hbo- of wo-diploma in de richting onderwijs.

Jongeren met een technische- of informaticaopleiding werken veelal voltijd, jongeren met een opleiding in de richting gezondheidszorg of onderwijs werken veelal in deeltijd. Dit blijkt uit recent CBS-onderzoek op basis van de Enquête Beroepsbevolking.

Startkwalificatie

In de periode 2015 tot en met 2017 hadden 8 op de 10 niet-onderwijsvolgende jongeren van 15 tot 27 jaar betaald werk van één of meer uren per week. Gemiddeld was dat onder de niet-onderwijsvolgende 15- tot 75-jarigen 67 procent. Onder jongeren die met minimaal een hbo- of wo-diploma het onderwijs hebben verlaten, de hoogopgeleiden, was de netto-arbeidsparticipatie het hoogst. Bijna 94 procent van hen was aan het werk. Dit geldt zowel voor jonge mannen als voor jonge vrouwen.

Van de niet-onderwijsvolgende laagopgeleiden had 60 procent werk. Zij beschikken niet over een startkwalificatie. Van deze groep was 64 procent van de mannen en iets meer dan de helft (53 procent) van de vrouwen werkzaam.

De helft van de werkende, niet-onderwijsvolgende jongeren had een vaste arbeidsrelatie. Ook voor de arbeidsrelatie geldt dat het vooral jongeren met een technische achtergrond zijn die vast in dienst zijn, gevolgd door jongeren met een achtergrond in de informatica.

Aandeel zelfstandigen

Jongeren die een wiskundige of natuurwetenschappelijke studie hebben gedaan, of een onderwijsopleiding hadden naar verhouding het vaakst een flexibele arbeidsrelatie. Het betreft binnen deze onderwijsrichtingen over het algemeen opleidingen binnen het hoger onderwijs. Deze jongeren verruilen gemiddeld op een hogere leeftijd het onderwijs voor de arbeidsmarkt dan bijvoorbeeld de jongeren met een technische achtergrond.

Het aandeel zelfstandigen was onder jongeren met een opleiding in de richting vormgeving, kunst, talen en geschiedenis groter dan bij jongeren met een andere opleiding.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie