‘Je pensioen is naast je loon één van de belangrijkste inkomstenbronnen’

‘Je pensioen is naast je loon één van de belangrijkste inkomstenbronnen’

Redactie Baaz
Begin dit jaar is er veel veranderd aan de pensioenwetgeving. Het liefst denk je er niet over na, maar volgens gastexpert Marcel van de Grift is dat wel degelijk nodig: ‘Het gaat om enorme bedragen. Er is zelfs een bedrijf door omgevallen.’

Wat is er afgelopen januari veranderd aan het pensioen?

‘Er gaan veel wijzigingen van start in 2015. Het is een vervolg op de wijzigingen van 1 januari 2014. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • Het pensioengevend loon wordt afgetopt op 100.000 euro.
  • De opbouwpercentages worden voor middelloon en eindloon naar beneden bijgesteld. Het opbouwpercentage voor het middelloon was in 2014 nog 2,15 procent per jaar en dat gaat in 2015 naar 1,875 procent per jaar. Ook premieregelingen versoberen.
  • De pensioenleeftijd is al verschoven naar 67, maar schuift steeds verder. De pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en die stijgt hard. Ieder jaar schuift de pensioenleeftijd met drie maanden op. Als je geboren bent in 1992, mag je doorwerken tot 71 jaar en zes maanden. Dat is de verwachting.’

Hoe zit het met de zzp'ers?

‘Ook voor de zzp’ers geldt deze versobering, maar er is ook goed nieuws. Er is een zzp-pensioenfonds gecreëerd. Je kunt vrijwillig deelnemen en het bedrag dat je wilt storten is vrij. Dat is voor zzp’ers gunstig, want je hoeft geen vaste pensioenbijdrage te leveren. Je kunt een deel inleggen en kiezen voor het aantal jaren dat je laat uitkeren vanaf de pensioendatum. Er is nog een mogelijkheid: als je voordat je met pensioen gaat arbeidsongeschikt wordt, kun je het opgebouwde pensioenkapitaal gebruiken voor de arbeidsongeschiktheidsuitkering, terwijl je nu een dure pensioen- én arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt afgesloten. Toch zijn er vermoedelijk maar weinig mensen die gaan deelnemen. Ze stellen het sparen voor pensioenen uit, omdat de deelname vrijwillig is. Doe dit wel, anders heb je straks geen enkele oudedagsvoorziening.’

Hoe weet je onder welke regeling je valt en is het slim dit aan te passen?

‘Dat gaat vaak mis. Je hebt wettelijk verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, bijvoorbeeld voor zorg en welzijn, klein metaal en groot metaal. In het verleden zijn er door tussenpersonen pensioenproducten afgesloten, zonder te kijken of zo’n verplicht pensioenfonds van toepassing was. Als dat fonds constateert dat je bij hun hoort, dan kunnen zij de premie innen, ondanks het feit dat er een contract loopt bij een verzekeraar. Zij kunnen tot twintig jaar terug geld innen, dat kan hele grote financiële gevolgen hebben voor ondernemers. Er is zelfs een bedrijf omgevallen door de financiële claim die het pensioenfonds nog legde op die onderneming. Ze waren nooit aangesloten en dat moest wel. Dat is een groot risico. Op zulke onderzoeken richten wij ons als adviseurs. Voordat een nieuwe pensioenregeling wordt opgezet, maar ook bij twijfel kunnen wij kijken hoe het zit voor een bedrijf. Wat voor werkzaamheden verrichten ze allemaal? Vallen ze onder een bedrijfstakpensioenfonds? Zeker omdat de financiële consequenties heel groot kunnen zijn. De gemiddelde pensioenpremie is drieduizend tot vierduizend euro per werknemer per jaar. Stel je hebt veertig man in dienst dan gaat het per jaar al om 160.000 euro en als je dan vijf jaar terug gaat, is dat 800.000 euro.’

Tips:

  • Zzp’ers: spaar! Als de omzet het toelaat, spaar dan zo veel mogelijk. Dat levert uiteindelijk een mooie spaarpot op wanneer je met pensioen gaat.
  • Controleer of er voor jouw bedrijfstak een pensioenfonds is en of je daarbij aangesloten bent.
  • Er zijn veel veranderingen doorgevoerd in 2014 en 2015 waardoor er vragen ontstaan bij personeel en werkgever. Schakel hiervoor een externe adviseur in.
  • Pensioen als onderdeel van de strategie voor de ondernemer. Waar wil je precies met je arbeidsvoorwaarden naar toe? Is het een kostenpost of is het een concurrerende arbeidsvoorwaarde, waarmee jij je kunt onderscheiden op de arbeidsmarkt? Dat gebeurt te weinig. Soms hebben werkgevers mooie pensioenregelingen, maar laten ze dat amper zien.
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie