Innoveer kredietverlening voor een succesvoller MKB

Daan Dijkhuizen
Potentiële groeibriljanten in het MKB kunnen bij uitstek de economie een boost geven. Zij lopen op dit moment met traditionele financieringskanalen echter te vaak krediet mis.

Daarom wordt het tijd voor vernieuwing. Dat kan via online matchmaking, waarbij knock-out criteria direct bepalen welke financiers een ondernemer een lening kunnen verstrekken.

Het was even schrikken, de Financieringsmonitor 2017. Nederlandse bedrijven oriënteerden zich het afgelopen jaar voor 15 miljard euro aan krediet en vroegen uiteindelijk voor 12 miljard euro aan. Hoeveel er werd verstrekt? 9 miljard. Dat betekent dat 25 procent van de aanvragen werd afgewezen. Een deel daarvan kwam natuurlijk kwaliteit tekort. Een ander deel was echter veelbelovend, maar liep vast door traditionele eisen aan de kredietverstrekking. Dat zijn stuk voor stuk gemiste kansen.

Innovatie is risicovol

Kleinere en middelgrote bedrijven met groeipotentie lopen financiering mis doordat de traditionele financieringskanalen niet meer bij ze passen. Dat komt vooral omdat eisen rond kredietverstrekking strenger zijn en nog strenger zullen worden. Risico’s worden hiermee vermeden. Begrijpelijk, maar de meest innovatieve bedrijven behoren juist tot de meest risicovolle. En innovatie moeten we toch omarmen en stimuleren? Daarom moet het doel zijn om de slagingskans van kredietaanvragen te vergroten. En dat kunnen we ook, met fintech.

Financiële matchmaking

We staken bij Topicus veel energie in een financieel matchmaking-platform dat net als Airbnb en Alibaba vraag en aanbod transparant bij elkaar brengt. De fintech achter dit platform biedt ondernemers de mogelijkheid om in één keer een hoogwaardige aanvraag in te dienen bij tientallen kredietverstrekkers.

Financiers kunnen binnen zeer korte tijd een passende aanbieding doen en de ondernemer kan daarna de aanbiedingen direct vergelijken. Zo heb je overzicht en wordt de doorlooptijd van gemiddeld zeven weken naar een paar dagen versneld. H

et platform sluit aan bij de verwachtingen die ondernemers vandaag de dag hebben van dienstverlening. Het is snel, transparant, gebundeld, volledig en overzichtelijk. Als je tegenwoordig alles met een paar klikken of swipes kunt regelen, waarom dan niet een krediet?

Vertrouwen

Natuurlijk weet ik dat een financiering geen kledingstuk is dat je even online bestelt. Het draait allemaal om vertrouwen. Durven ondernemers zoiets online aan te vragen in plaats van via een gesprek met een adviseur? De vertrouwensband met een adviseur is belangrijk, zeker voor een krediet en zeker in de oriëntatiefase.

Ik merk echter dat de samenleving verandert. Steeds meer mensen doen online ‘vooronderzoek’, zowel privé als zakelijk – voor de aankoop van een wasmachine tot een gemeentelijke vergunningsaanvraag. Waarom dan niet voor kredietverstrekking? Ik verwacht dat het maatschappelijk draagvlak voor dit type financiële dienstverlening alleen maar toeneemt, zeker als gevestigde namen borg staan voor de degelijkheid en deugdelijkheid van de oplossing.

Nieuwe kansen voor het MKB

De ambitie van Topicus is niet om traditionele kredietverleners te verdrijven. Hun markt zal altijd groot blijven. Fintech geeft ons echter wél de kans om risicovolle, innovatieve bedrijven een boost te geven. Door bijvoorbeeld risico’s te spreiden en met meerdere aanbieders één financieringsoplossing te bieden.

Dat betekent geen maandenlange studies meer met adviseurs, maar maatwerkoplossingen die worden ontwikkeld dankzij nieuwe technologie. Dat biedt kansen voor ondernemers, ook omdat de fintech-oplossingen zich de komende jaren alleen maar verder ontwikkelen.

afbeelding van Daan Dijkhuizen

Daan Dijkhuizen |

CEO van Topicus BV

Bekijk alle artikelen van Daan