Identiteitsmarketing: waarom wij bestaan

Redactie Baaz
Waarom wij bestaan is de kern van identiteitsmarketing en helpt bedrijven en organisaties kritisch te kijken naar hun bestaansrecht in een nieuw boek.

Identiteitsmarketing Waarom wij bestaan
Auteur: Kaj Morel
Uitgeverij Scriptum (www.scriptum.nl), augustus 2010
ISBN 978 90 5594 765 2
Prijs: € 35,00

Volgens Kaj Morel, lector  Marketing & Internationaal management aan de Saxionacademie stelt dat mensen meer dan ooit behoefte hebben aan authentieke en integere organisaties. In zijn nieuwe boek Identiteitsmarketing, Morels eerste, neemt hij de eigen identiteit van organisaties als uitgangspunt. Morel vindt dat bedrijven die moeten vertalen in elke vezel van de organisatie en dan ontstaat een organisatie van betekenis.

Identiteitsmarketing gaat uit van een positief beeld: mensen willen van betekenis zijn voor anderen. Het boek laat zien wat voor krachtige, pure organisaties hieruit voort kunnen komen en het geeft de lezer een vliegende start om zelf ook zo’n organisatie te worden.

Kaak

Met het boek nodigt Morel organisaties uit om hun eigen bestaansrecht aan de kaak te stellen. Waarom zijn we er ook alweer? Wordt onze organisatie gemist als deze er niet meer is en waarom dan? Het bestaansrecht ligt altijd in de betekenis die organisaties hebben voor hun medewerkers, klanten en de maatschappij.

In die organisaties krijgen mensen de ruimte om persoonlijke vervulling te bereiken in hun werk en tegelijkertijd hun organisatie maximaal waardevol en aantrekkelijk te maken voor klanten en de gemeenschap.

Morel: 'Mensen zetten vraagtekens bij het ongebreidelde consumentisme, de manier waarop we het milieu belasten roept steeds meer weerstand op en de graaicultuur heeft wereldwijde gevolgen gehad. Er worden discussies gevoerd over bonussen, eerlijke handel en duurzaamheid. Mensen willen authentieke en integere organisaties waarmee ze zichzelf verbonden voelen.’

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie