Hoe kijken mkb'ers tegen trends aan?
Wat mkb'ers van 2016 verwachten

Hoe kijken mkb'ers tegen trends aan?

Redactie Baaz
Trends in mkb: we hebben er nog een paar voor je. Flexibel en rap meebewegen op de marktontwikkelingen is er eentje.

Onderzoek naar mkb-typen en de trends

Het bieden van maatwerk en snel kunnen meebewegen met marktontwikkelingen wordt door alle mkb-typen als belangrijke trend gezien en vooral als kans, zo blijkt uit de rapportage ‘Trends en hun betekenis voor het mkb’ dat door onderzoeksbureau Panteia is gepubliceerd.
 
Ook het toenemend belang van ondernemerschap wordt door alle mkb-typen als een top-5 trend beschouwd die vooral kansen oplevert. De bedrijven geven zelf aan dat training en ontwikkeling van vaardigheden van groot belang is om goed te kunnen inspelen op deze trends. 

Kansen

Nog meer trends en overeenkomsten tussen mkb-typen: het toenemend belang van ondernemerschap wordt door alle typen als een top-5 trend beschouwd die vooral kansen oplevert.
 
Het groeiend aandeel van senioren – een interessante doelgroep met koopkracht – wordt eveneens door drie van de vier typen als belangrijke trend en kans beschouwd. 

Training en ontwikkeling

Het toenemend gebruik en belang van internet wordt door drie van de vier typen als belangrijke trend gezien, maar vooral als risico. Alle mkb-typen geven aan dat het thema 'Training en ontwikkeling van vaardigheden' van groot belang is om goed te kunnen inspelen op de belangrijkste trends. 

Trends in flexibilisering

Voor jonge bedrijven zijn het toenemend gebruik en belang van internet en het groeiend aandeel senioren veel minder belangrijk als trend dan bij de andere typen het geval is. In mindere mate geldt dit ook voor het toenemend belang van social media.
 
Jonge bedrijven kennen daarentegen veel meer waarde toe aan de trends ‘Business- en verdienmodellen verouderen steeds sneller’, ‘Maatwerkproductie vindt steeds vaker dichtbij de markt plaats’ en ‘Flexibilisering van personeel en huisvesting wordt steeds belangrijker’.
 
Economische trends: in 2016 blijft de groei van het mkb met 2,8 procent op een hoog niveau, maar valt het iets terug.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie