Het vinden van het juiste talent wordt cruciale kwestie voor bedrijven

Het vinden van het juiste talent wordt cruciale kwestie voor bedrijven

Redactie Baaz

Onderzoek van NorthgateArinso laat zien dat 87 procent gelooft dat het identificeren van het juiste talent essentieel is voor succes.

Persbericht:

Nieuwegein, 13 februari 2013 – Uit het jaarlijkse Talent Management-onderzoek van HR-dienstverlener NorthgateArinso (NGA) blijkt dat managers vrezen dat het identificeren en vinden van het juiste talent een cruciaal vraagstuk wordt.

Uit NGA’s jaarlijkse wereldwijde Talent Management-onderzoek blijkt dat 87 procent van de mensen uit het bedrijfsleven gelooft dat het identificeren van talent de komende drie jaar cruciaal wordt voor het succes van hun organisatie. Meer dan de helft (51 procent) gelooft dat hun branche lijdt onder een gebrek aan geschikte kandidaten.

Van de meer dan 1.100 deelnemers aan het onderzoek geeft 88 procent aan dat ‘het aanstellen van de juiste personen op de juiste plaats op het juiste moment’ essentieel is voor de visie van de organisatie. Daarnaast stelt 85 procent dat succes afhankelijk is van het identificeren en behouden van toptalenten.

De resultaten geven aan dat er niet genoeg wordt gedaan aan de talentmanagement issues die er wereldwijd binnen verschillende markten spelen. Deze zorgen zagen we ook terug in de resultaten van NGA’s Talent Management Survey van 2011.

In 2011 werd het identificeren en behouden van toptalent door 88 procent van de respondenten gezien als bedrijfskritisch. 51 procent van de respondenten gaf aan te maken te hebben met een tekort aan talent. In 2012 gaf twee derde (67 procent) van de respondenten aan te geloven dat de talentmanagementstrategie van hun organisatie zal verbeteren wanneer er meer middelen ingezet worden.

'Talent management is een cruciaal punt van zorg voor organisaties. We hebben het dan met name over het zorgen dat bestaand talent optimaal wordt ingezet, nieuw talent kan worden aangetrokken en belangrijke posities, waar nodig, vervangen kunnen worden', zegt Michael Custers, Vice President of Strategic Marketing bij NGA. 'Bedrijven maken zich zorgen over een tekort aan direct beschikbaar talent en zijn bezorgd dat dit invloed kan hebben op de strategische visie van een organisatie. Deze zorgen laten duidelijk zien dat het nodig is dat de talentmanagement- en HR-planning zich op één lijn bevinden met de bredere bedrijfsstrategie.'

De resultaten uit het onderzoek laten zien dat er meer gedaan kan worden om talentmanagement- en HR-planning op één lijn te brengen met de bedrijfsstrategie. De helft van de ondervraagde professionals geeft namelijk aan dat zij gelooft dat hier verbetering mogelijk is. Meer dan een derde (34 procent) geeft aan dat hun organisatie helemaal niet over een talentmanagementprogramma beschikt.

Anita Lettink, Vice President Northern Europe bij NorthgateArinso, voegt toe: 'Organisaties realiseren zich dat talentmanagement problemen oplevert, maar ze erkennen ook dat zij er meer aan zouden kunnen doen. Managers moeten er voor zorgen dat er een programma voor talentmanagement aanwezig is, en dat voor alle levenscycli van werknemers. Bovendien moeten ze er voor zorgen dat dit programma direct gelinkt is aan de bredere bedrijfsstrategie. Ten slotte zouden ze zich ervan moeten verzekeren dat ze over alle middelen beschikken die nodig zijn om de strategie uit te kunnen voeren. Dit kan door het installeren van efficiënte HR-processen, slimme HR-technologieën en krachtige HR-diensten.'

'Wanneer organisaties deze drie stappen nemen, kunnen ze een concurrentievoordeel in talentmanagement behalen. We willen dan ook adviseren dat organisaties een talentmanagementplanning opstellen waarin zij de processen, technologieën en diensten die zij de komende jaren nodig hebben, vastleggen', aldus Anita Lettink.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie