Het ‘Europees Jaar van de Vaardigheden’ moet Gen Z klaarstomen voor een digitale toekomst

Het ‘Europees Jaar van de Vaardigheden’ moet Gen Z klaarstomen voor een digitale toekomst

Redactie Baaz

Door: Isabel Moll, Managing Director Dell Technologies Nederland

Digitale transformaties helpen belangrijke sectoren te verbeteren; van gezondheidszorg tot nutsbedrijven en van industrie tot het onderwijs. Als we de technologische veranderingen willen bijhouden, is het belangrijk te kijken welke digitale oplossingen cruciaal zijn voor deze sectoren én naar de vaardigheden van toekomstige generaties die deze oplossingen moeten gebruiken.

Om echt de drijvende kracht achter snelle digitale transformatie te worden, heeft de digitale sector arbeidskrachten nodig die over de juiste vaardigheden beschikken, zowel voor nu als voor in de toekomst. Het is goed om te zien dat de Europese Unie niet alleen kijkt naar de plek die we op het gebied van technologie als regio innemen tussen de wereldleiders, maar er ook voor zorgt dat haar burgers goed voorbereid zijn op de toekomst.

Dit jaar is door de Europese Commissie uitgeroepen tot het ‘Europees Jaar van de Vaardigheden’. Als de plannen die er nu liggen effectief worden uitgevoerd, ligt er aan goede basis om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van toekomstige generaties, met name van generatie Z. Deze groep jongeren heeft overheden en het bedrijfsleven opgeroepen samen te werken om digitale vaardigheidskloven te overbruggen.

Dit blijkt ook uit het Dell Technologies Future Proof-onderzoek naar hoe slimme digitale investeringen vandaag de dag de ontwikkeling van een digitaal veerkrachtige toekomst kunnen ondersteunen. Voor het onderzoeksrapport werden wereldwijd meer dan 15.000 Gen Z volwassenen ondervraagd, waaronder 1.013 Nederlandse respondenten. Uit het rapport blijkt dat Nederlandse Gen Z’ers veel belang hechten aan het hebben en ontwikkelen van digitale vaardigheden: 35% roept onderwijsinstellingen en overheden op om beter samen te werken om de verschillen in digitale vaardigheden aan te pakken. Dat is belangrijk, want in ons land geeft zeker 27% aan dat ze op school (onder 16 jaar) niet de technologische vaardigheden hebben geleerd die nodig zijn voor hun geplande carrière.

Een uitdaging die alleen opgelost kan worden door partnerships

De uitdaging waar we met elkaar voor staan is duidelijk. De EU heeft tot 2030 elk jaar 1,2 miljoen IT-specialisten extra nodig om de Digital Decade-doelstellingen te halen. We moeten nu prioriteit geven aan en investeren in vaardigheden voor een duurzame en toekomstbestendige economie. Uit een recente audit van de digitale vaardigheden blijkt dat 27 lidstaten achterblijven bij deze en andere doelstellingen: slechts 54% van de Europeanen beschikt over digitale basisvaardigheden en er waren 8,9 miljoen ICT-specialisten in 2022. Met het Year of Skills-programma (Jaar van de Vaardigheden) wil de Europese Unie bereiken dat in dit decennium 80% van de Europeanen digitale basisvaardigheden heeft en er straks zeker 20 miljoen digitale specialisten zijn.

Hoewel de EU aanzienlijke investeringen zal doen via verschillende programma’s zoals het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+), het programma Digitaal Europa en Erasmus+, zullen de ambities op het gebied van bijscholing niet vanzelf realiteit worden. De EU zal actief programma's, zoals de onlangs aangekondigde Cybersecurity Skills Academy, op moeten zetten om de resterende kloven te dichten en te leren van deskundigen uit de sector.

IMC Weekendschool

Bij Dell Technologies streven we ernaar samen te werken met anderen om de werknemers van vandaag en morgen uit te rusten met de digitale vaardigheden die ze nodig hebben om deel te nemen aan een wereld die steeds meer wordt gevormd door technologie.

Bijvoorbeeld middels onze betrokkenheid bij de EDISON Alliance van het World Economic Forum. Dit heeft tot doel betaalbare digitale diensten en de vaardigheden te verbeteren en te leveren, die nodig zijn om digitale inclusie echt te bevorderen. Daarnaast is Dell actief betrokken In Nederland zijn we actief betrokken bij diverse regionale projecten, waaronder de stichting IMC Weekendschool, die zich richt op kinderen in kansarme gemeenschappen.

Medewerkers van Dell hebben voor dit project een IT-lespakket ontwikkeld bestaande uit vier lessen om kinderen in groep 7 en 8 te leren over bijvoorbeeld netwerken, algoritmen en machine learning. Ook praten ze met de kinderen over hoe ze problemen met ICT kunnen oplossen. Hierdoor kunnen jaarlijks bijna 1.000 jonge studenten worden bereikt met technische en IT-informatie. Dit soort initiatieven helpt kinderen het potentieel van IT te begrijpen en laat hen kennis maken met verschillende beroepen waarvan ze zich misschien niet eens bewust waren. Het onderwijs zou meer van dit soort voorbeelden moeten bieden, zodat kinderen een breder scala aan beroepen kunnen verkennen voordat ze na de middelbare school een keuze maken. Vanwege het succes van de IMC Weekendschool zijn we van plan om dit jaar uit te breiden naar nog drie basisscholen en daarna naar nog eens 25.

Om aan de eisen van het datagedreven tijdperk te kunnen voldoen, is het van cruciaal belang om nauw samen te werken met de particuliere sector, overheden en de academische wereld om Gen Z uit te rusten met de juiste vaardigheden. Dit helpt hen niet alleen om te groeien en bloeien, maar zorgt er ook voor dat de jongeren in Nederland en daarbuiten goed zijn voorbereid op de toekomst.

Digitale vaardigheden inzetten voor een duurzamere toekomst

Het dichten van de digitale vaardigheidskloof kan miljoenen mensen helpen en ervoor zorgen dat we het echte potentieel van het continu veranderende technologische landschap benutten. Daarnaast helpt een dergelijke transformatie ook een duurzamere toekomst te realiseren.

In grootschalige, duurzame industriële initiatieven zoals RePower EU en het Green Deal-plan voor de industrie hebben vaardigheden een prominente plek, wat de regio motiveert om afspraken na te komen. Digitale vaardigheden zijn cruciaal voor Europa's energietransitie op korte en lange termijn, daarom moet het prioriteit krijgen. Het wordt tijd om een palet aan vaardigheden te ontwerpen dat beter is afgestemd op de behoeften van toekomstige beroepen die bijvoorbeeld gebruikmaken van AI-bots, cloud computing, big data analytics en andere geavanceerde tools.

Het Europese Jaar van de Vaardigheden en de verwachtingen van Gen Z

Elke sector is afhankelijk van steeds geavanceerdere menselijke arbeid. Nieuwe tools zullen ons helpen veel meer te bereiken dan nu denkbaar is, maar het basisingrediënt voor vooruitgang blijft hetzelfde: de mensen.

Toen we Gen Z vroegen wat zij nodig hebben om succesvol de arbeidsmarkt te betreden, waren ze erg duidelijk: sectorale samenwerkingen om kloven te dichten, het onderwijs moet meer nadruk leggen op digitaal en ze willen de mogelijkheid om technologische vaardigheden te leren tijdens hun carrière. 

Dit is hét moment om ervoor te zorgen dat de economie van morgen goed voorbereid is op het verwerven van vaardigheden. De oproep van Gen Z aan de overheid is duidelijk: samenwerken om de ambitieuze doelstellingen van het Europees Jaar van de Vaardigheden te verwezenlijken, kan alleen maar kansen opleveren.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie