Stel de mens weer centraal in je organisatie - Isabel Moll (CEO - Dell Technologies Nederland)

Stel de mens weer centraal in je organisatie - Isabel Moll (CEO - Dell Technologies Nederland)

Redactie Baaz

Technologie heeft de afgelopen drie jaar een vlucht genomen. Vóór de pandemie hadden organisaties in het algemeen meer tijd nodig om keuzes te maken en te implementeren op het gebied van de inzet van nieuwe technologie. Toen kwam corona en dat was een ware catalysator: organisaties wisten in hoog tempo de al dan niet nieuwe, noodzakelijke technologie voortvarend te implementeren. Denk aan de remote/hybride werkomgeving, transities naar de cloud, slimme applicaties, AI en natuurlijk cyber. In de haast die veel mensen hadden, zijn deze projecten en innovaties echter vrij technocratisch aangepakt, waardoor de menskant naar de achtergrond verdween.

De mens weer centraal stellen

Een mooi voorbeeld is het huidige doolhof van het hybride werken dat hierdoor is ontstaan en zowel organisatorisch als interpersoonlijk een uitdaging is. Door het remote/hybride werken op technocratische wijze te implementeren, hebben medewerkers ieder op hun manier een eigen invulling gevonden. Zij hebben als gevolg daarvan eigen privileges verworven en het individualisme heeft de overhand gekregen ten koste van (de behoefte van) het team en het doel van de organisatie.

Vandaag staan we voor de uitdaging dat de individuele medewerker deze privileges niet graag wil verliezen. Het gevolg voor vele organisaties is dat de leiders en de medewerkers elkaar en de ‘sense of belonging’ naar het team en de organisatie missen, want er is een redelijk individualistische cultuur ontstaan. De terechte vraag is: hebben we een nieuwe status quo - die ook wel ‘de nieuwe economie’ wordt genoemd - en moeten we deze nieuwe status quo als uitgangspunt nemen? Is de mens verwend geraakt of is er zelfs sprake van verwaarlozing? Ik denk dat het laatste zeker aan de hand is, maar de eerste twee zijn ook zeker waar. Dat maakt dat het heel belangrijk is dat alsnog aandacht wordt gegeven aan de mens in de context van deze verandering.

Organisaties zullen dit jaar hun focus moeten verleggen van de individuele behoefte naar de echte teambehoefte. How do we play? De organisaties die deze beweging kunnen maken en dit echt oppakken en het team centraal stellen, zullen vertrouwen winnen. Zij zullen het perspectief van de medewerker weten te verleggen van het individu naar het team en daarmee de energie en veerkracht ontwikkelen om klaar te zijn voor elke (onverwachte) verandering. Zij kunnen hierdoor een versnelling maken en significant het verschil gaan maken met hun organisatie in het realiseren van de strategie, projecten en het innovatiepotentieel dat nodig is om zich aan te passen aan deze nieuwe situatie.

Innovatiepotentieel vs inzet nieuwe technologie

We hebben de afgelopen jaren ook een ontwikkeling gezien in de toepassing van data, AI en ‘Edge’ in organisatieprocessen, klant-engagement, product- en service-innovatie. Ook voor deze innovaties en inzet van technologie geldt dat het echte potentieel en de echte versnelling nog lang niet is bereikt. Voornamelijk omdat we nog veel te winnen hebben in het vertrouwen in deze technologie. Een belangrijke reden is dat ook voor deze technologie de verandering tot nu toe vrij technocratisch is aangepakt.

Er zijn legio voorbeelden van situaties waarin de echte implementatie, na de pilot-fase, nooit het daglicht ziet. Of de adoptie valt tegen of de technologie wordt slechts zeer beperkt ingezet en gebruikt, al dan niet omdat de rem erop wordt gezet. Het komt niet zelden voor dat er zorgen ontstaan over betrouwbaarheid, verantwoord gebruik van data, veiligheid, beheerbaarheid en cyberrisico’s. Als reactie hierop ‘verpolitiekt’ de situatie en loopt het vertrouwen in de technologie een deuk op, waardoor organisaties en/of klanten in een kramp schieten. Het gevolg daarvan is dat eerst het vertrouwen in de technologie moet worden hersteld.

Verduurzaming

Als we, met wat we nu weten, de organisatie/mens goed meenemen in visie en regulering, slim samenwerken in diverse teams en ecosystemen en de inzet van bijvoorbeeld structuren als het hub- en spoke-model, zullen we het innovatiepotentieel op gebied van bijvoorbeeld Edge en AI aanzienlijk weten te vergroten dit jaar. Dat is ook zeer welkom, omdat de behoefte aan de adoptie van deze innovaties nu groter is dan ooit. Kijkend naar de prioriteiten op de agenda van de meeste organisaties, ligt de focus nu op verduurzaming en slimmer en zuiniger omgaan met energie door de inzet van technologie. Maar ook de technologie zelf moeten we duurzamer inzetten. Anderzijds is er een sterke wens voor het vergroten van productiviteit door het slim inzetten van technologische innovaties, zoals AI en slimme applicaties en devices. Zeker ook gezien de nog altijd grote krapte op de arbeidsmarkt in vele sectoren. Dit alles op een wijze die veilig en vertrouwd is en geen ongewenste, niet te herstellen schade kan veroorzaken bij de organisatie, klanten en medewerkers.

Ook bij Dell Technologies hebben we op deze gebieden veel geleerd en geïnnoveerd en gekeken hoe we onze klanten met deze wetenschap nog beter kunnen helpen om bijvoorbeeld Edge-projecten slim te kunnen ondersteunen. Project Frontier is hier een goed voorbeeld van. Hiermee leveren we een ​​softwareplatform met als doel Edge-operations slim te organiseren en te beheren voor alle infrastructuren en applicaties in elke branche. Data en devices zijn en komen overal. Maar het moet beheer- en beheersbaar blijven, zo dat je ook echt waarde uit deze “nieuwe” datastromen kunt halen en echt kunt innoveren.

Innoveren is van levensbelang in de markt vandaag de dag. Doe je dat niet, dan sta je stil en doe je niet meer mee.

LinkedIn: Isabel Moll, CEO van Dell Technologies Nederland

 

Lees ook : Het bedrijfsleven voor vrouwen dat is pas topsport

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie