Het belang van financiële fitheid

Het belang van financiële fitheid

Redactie Baaz

Gelukkige medewerkers presteren beter, zoals ook blijkt uit een recente publicatie over werkgeluk. Om scherp en gedreven te blijven, en in staat te zijn alle ballen in de lucht te houden, is het belangrijk dat medewerkers in balans zijn. Veel werkgevers begrijpen dit en investeren actief in het welzijn van hun medewerkers.

Verschillende soorten fitheid

Zowel aan de geestelijke als de lichamelijke gezondheid wordt steeds meer aandacht besteed. Werkgevers bieden gezonde lunches en fruit aan, en stimuleren beweging door het vergoeden van een sportabonnement of het gebruik van een personal trainer. Zodra medewerkers hun mentale en fysieke fitheid verbeteren, voelen ze zich ook beter onder werktijd.

Naast deze aspecten van fitheid, is er een derde belangrijke factor waar organisaties gelukkig steeds meer oog voor krijgen: financiële fitheid. Francine van Dierendonck, lid Raad van Bestuur bij APG licht toe: “Voor veel werkgevers is financiële fitheid direct of indirect een grote zorg. Financiële fitheid houdt in dat je grip hebt op je inkomsten en uitgaven. Kun je aan het einde van de maand alle rekeningen betalen? En kun je financiële plannen maken voor de korte en lange termijn? Wanneer dat niet lukt, kan dat al snel zijn weerslag vinden op de werkvloer. Het zorgt voor veel stress en onzekerheid.”

Oog hebben voor medewerkers

Waar werkgevers over tal van mogelijkheden beschikken om medewerkers mentaal en fysiek te ondersteunen, ontbrak het aan hulpmiddelen voor het realiseren van financiële fitheid. Daarom heeft APG in samenwerking met twintig co-creatie partners het online platform Geldvinder ontwikkeld. Eén van deze co-creatie partners is de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, die ook een actieve bijdrage levert aan de realisatie van Geldvinder.

Renée-Andrée Koornstra, HR-directeur bij de VU Amsterdam, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform: “Als werkgever wil je dat medewerkers met plezier hun werk kunnen doen en zich niet belemmerd voelen. Wanneer iemand in een benarde financiële situatie terechtkomt, brengt dit veel zorgen met zich mee. Mensen durven vaak niet over geldzorgen te praten en zoeken niet snel hulp. Daarnaast zijn financiële ‘adviezen’ vaak niet belangeloos. Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel met opstapelende problemen. Een onafhankelijk platform, zoals Geldvinder, kan die cirkel gelukkig doorbreken. Medewerkers worden geholpen om hun financiële fitheid op orde te krijgen. Tegelijkertijd biedt het platform de nodige handvaten wanneer deelnemers nog niet fit zijn.”

Gezamenlijk uitvinden, uitproberen en creëren

De co-creatie aanpak vormt voor Van Dierendonck een intrigerend proces: “Voor ons als APG is het een hele inspirerende reis. Ons nieuwe platform sluit nauw aan bij waar we in geloven en waar we ons dagelijks mee bezighouden. Het is ook mooi om te zien dat zoveel partijen zich willen inzetten om Geldvinder steeds beter te maken en echt aan te laten sluiten op de vraag van medewerkers. Zo kunnen we samen bijdragen aan een financieel fitte werkvloer in Nederland.”

Met zoveel verschillende betrokken partners is het belangrijk om op één lijn te blijven wat betreft de functionaliteit van het platform. Daardoor zou je misschien verwachten dat er vertraging ontstaat, maar niets is minder waar. Integendeel zelfs, zo vindt Koornstra: “Ik ben enorm trots op het voorlopige resultaat – zeker wanneer Geldvinder op den duur ook in het Engels beschikbaar komt. Soms is ‘co-creatie’ wat abstract en wordt het gebruikt voor marketingdoeleinden. Maar in dit geval werken we écht met elkaar samen om de best mogelijke oplossing te realiseren. Iedereen vertegenwoordigt belangrijke afwegingen die het platform telkens weer verrijken. De VU ziet het als een hulpmiddel om de medewerkers toe te rusten zelf hun geldzaken op orde te brengen.”

Een belangrijke tip voor andere werkgevers die zich graag meer willen inzetten voor de financiële fitheid van hun medewerkers? Daar zijn zowel Van Dierendonck als Koornstra erg duidelijk in: “Het begint bij actie. Blijf niet te lang stilstaan, maar zet vooral een eerste stap om mensen te helpen. Alleen op die manier kun je een duidelijke route uitstippelen en vervolgens werken aan een oplossing om ieders leven, ook in financiële zin, telkens een beetje beter te maken.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie