Groot deel werknemers ontvangt te weinig ondersteuning bij start baan

Groot deel werknemers ontvangt te weinig ondersteuning bij start baan

Redactie Baaz
Onboarding, ofwel de procedure voor het integreren van een nieuwe werknemer in een organisatie, is het trendstadium voorbij en heeft een duidelijke plaats in het vocabulaire van HR-professionals verworven.

Ondanks dat dit zo'n prominente functie met zo veel duidelijke zakelijke voordelen heeft, schieten veel organisatorische integratieprocedures tekort op het gebied van onboarding.

HR-professionals

Prof. Dr. Dirk Buyens, professor voor Human Resources en partner van Vlerick Business School en zijn team wilden deze kwestie verder onderzoeken en voerden op Europese schaal een onafhankelijk onderzoek uit naar de verwachtingen versus de realiteit van HR-onboarding, in samenwerking met Talmundo, een softwareleverancier voor onboarding in Europa. 

De studie had als doel om exact uit te vinden wat nieuwe werknemers het meest nodig hebben wanneer zij aan een baan beginnen en om deze kennis terug te brengen bij HR-professionals.
 
'Wij kwamen erachter dat de manier van onboarden inderdaad verre van perfect is,' zegt Buyens. 'Alle HR-professionals die deelnamen aan de studie waren van mening dat onboarding ongelofelijk belangrijk is en toch heeft 34 procent van de werknemers een dergelijk programma nog nooit in hun organisatie gezien.'

Feitelijke ervaring werknemer

Bovendien bevestigde de studie dat, als er onboardingprocedures binnen een organisatie aanwezig zijn, zij het resultaat lijken te zijn van aannames door HR, die niet altijd aansluiten bij de feitelijke ervaring van de werknemer.
 
De meest verrassende bevindingen waren dat 40 procent van de werknemers niet het absolute minimum aan ondersteuning kreeg dat was vereist om aan hun nieuwe baan te beginnen en dat het voor 43 procent meer dan een week duurde voordat zij beschikten over de basisbenodigdheden en -hulpmiddelen voor hun werkplek.

Pre- en onboardingproject 

Wetende dat het succes van nieuwe werknemers vóór hun eerste dag begint en veel verder gaat dan de eerste week in de baan, is het voor HR-professionals van het grootste belang om hun pre- en onboardingproject weer op de rails te krijgen. Bovendien is er ook nog de gerapporteerde kwestie van een gehaaste onboardingprocedure. 52 procent van de werknemers verklaarde dat hun integratieperiode na de eerste maand in de baan over was, ondanks het feit dat 48 procent van de HR-professionals het belang van voortdurende onboarding gedurende ten minste de eerste drie maanden bij een nieuw bedrijf begrijpt.
 
Het spreekt vanzelf dat het uitzoeken van de discrepanties tussen de visie op onboarding van HR-professionals en nieuwe werknemers de eerste stap is in het tot stand brengen van een goede onboardingprocedure. 'Bedrijven dienen te luisteren naar wat hun nieuwe werknemers nodig hebben, nuttige oplossingen te implementeren, mogelijkheden voor terugkoppeling te creëren en hun onboardingaanbod doorlopend te blijven verbeteren,' besluit Stijn De Groef, CEO van Talmundo.
 
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie