Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing

Tekort aan talent dwingt organisaties tot bijscholing

Redactie Baaz

Op een krappe arbeidsmarkt hebben organisaties niet alleen moeite om nieuw talent te werven, maar ook om medewerkers te behouden. Zo verlaat 27% van de nieuwe medewerkers een bedrijf alweer binnen het eerste jaar. Dit blijkt uit de Learning & Development Monitor 2024, een jaarlijks onderzoek van Studytube, uitgevoerd door Motivaction/Sparkey. 

In een tijd waarin steeds nieuwe competenties van medewerkers worden gevraagd, lopen organisaties die werknemers wel weten te behouden het risico om medewerkers zonder de juiste vaardigheden in dienst te hebben. Uit cijfers van Gartner blijkt dat 58% van de werknemers de vaardigheden mist om effectief te presteren in hun huidige baan. Voor organisaties is de ontwikkeling van menselijk kapitaal topprioriteit om nu en in de toekomst relevant te blijven. 

Werkgevers en werknemers zijn het oneens over de kosten van leren

Werknemers en organisaties zijn het erover eens dat het blijven ontwikkelen tijdens een carrière belangrijk is, en dat men voornamelijk (56%) leert om hun functie beter uit te voeren. Over het betalen van de kosten voor bijscholing is men minder eensgezind. Acht van de tien (79%) van de medewerkers verwacht dat de werkgever de volledige lasten van een opleiding op zich neemt. Vier op de tien werkgevers (44%) verwacht daarentegen dat medewerkers zelf ook meebetalen.

GenZ wil zelf de regie in handen hebben, maar ook sturing

Opvallend is dat GenZ, de generatie die nu de arbeidsmarkt betreedt, meer waarde hecht aan het leren onder werktijd (64% vs. 48% gemiddeld) en zich verantwoordelijker voelt voor hun eigen ontwikkeling dan andere generaties. Van GenZ vindt 68% dat ze hier zelf verantwoordelijk voor zijn, onder babyboomers ligt dit percentage op 48%. 

De nieuwe generatie werknemers wil ook een persoonlijker leeraanbod op maat (38% vs. 25% gemiddeld), en leert als eerste generatie liever digitaal dan klassikaal. Paradoxaal genoeg is deze generatie meer dan ooit bezig met het zelf vormgeven van hun professionele carrière, maar verwacht men tegelijkertijd meer sturing rondom wat te leren (43% vs. 26% gemiddeld), en uitleg waarom het hen vooruit helpt. 

Homam Karimi, CEO van Studytube, herkent deze paradox. “Werknemers willen een persoonlijk aanbod, en sturing tegelijk. De oplossing is skill-based leren. Om bij te blijven in een snel veranderend werkveld moeten organisaties per functie in kaart brengen welke skills er nodig zijn om goed te functioneren en een leeraanbod op maat vormgeven om specifieke kwaliteiten te ontwikkelen. Met AI als katalysator lijken flexibele, digitale en gepersonaliseerde leeroplossingen de norm te worden.”

AI als middel voor persoonlijk aanbod

AI is ook in de L&D sector bezig aan een opmars. Bijna een derde (32%) van de HR professionals geeft aan dat ze al regelmatig AI gebruiken. Meer dan de helft (53%) gelooft dat AI de effectiviteit van L&D kan verhogen. De meest waardevolle toepassing van AI volgens HR professionals is dat het eenvoudiger wordt om een gepersonaliseerd leeraanbod aan te bieden, ook voor kleinere organisaties waar geen grote L&D teams in dienst zijn.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie