Geen gebrek aan geld, maar aan goede plannen!
Geen gebrek aan geld, maar aan goede plannen!

Geen gebrek aan geld, maar aan goede plannen!

Redactie Baaz
Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 schreeuwt het mkb om financiering en wordt de banken verweten dat ze geen financiering willen geven.

Ondernemersorganisaties bemoeien zich ermee, de overheid neemt maatregelen, allerlei nieuwe initiatieven worden ontwikkeld die het gat moeten vullen, waaronder crowdfunding. Maar is dit wel de juiste weergave van de werkelijkheid? Diverse financiers, waaronder Geldvoorelkaar, geven aan dat er geen gebrek is aan geld, maar aan goede plannen! Dit klinkt misschien tegenstrijdig, maar is heel goed verklaarbaar.

Help ik krijg geen financiering

Veel ondernemers hebben zwaar te lijden gehad onder de crisis. Daaronder ook veel bedrijven die niet gewend waren mee te bewegen met de ontwikkelingen in de markt. Na enige verliesjaren is al het vet van de botten en is er geen enkele ruimte voor investeringen meer. Niet gek dat een financier niet staat te trappelen. We hebben vaak genoeg gezien dat een bank de aflopende financiering in zo’n geval niet wil verlengen. En dan de innovatieve startup met het geweldige plan. Totale investering drie ton en het lukt niet om de financiering rond te krijgen. Vervelend want alle contacten waren gelegd, de overeenkomsten waren klaar. Een potentiële investeerder en de bank waren van mening dat het onderliggende financiële plan aangescherpt moest worden. De Flynth-adviseur concludeerde dat er, behalve die drie ton benodigde investering en een gigantische omzet (?), eigenlijk nog helemaal geen financieel plan was uitgewerkt. De reden dat deze ondernemers geen financiering krijgen is gebrek aan een goed plan en waarschijnlijk gebrek aan goed ondernemerschap!

Diverse onderzoeken ondersteunen deze conclusie. Zo constateert DNB-econoom Jasper de Winter dat banken in Nederland relatief veel kredietaanvragen afwijzen. Vaak zijn het bedrijven met een sterk verzwakte financiële positie die op zoek zijn naar werkkapitaal. In de Erasmus Ondernemerschapsindex 2013 scoren Nederlandse bedrijven een magere 6,1 voor ondernemerschap. Dat het anders kan en anders moet laat dezelfde index in 2014 zien. Goed ondernemerschap leidt tot een fors hogere groei (tot 75%) in het aantal nieuwe producten en diensten die worden ontwikkeld. Daarnaast stijgt de productiviteit binnen deze organisaties met 34 procent.

Is crowdfunding de oplossing voor alle financieringsproblemen?

Nee, natuurlijk niet! Niemand wil investeren in slechte plannen, slecht lopende bedrijven of ondernemers financieren die het risico liever bij een ander willen leggen. Maar crowdfunding biedt wel geweldige extra mogelijkheden voor goede ondernemers met goede en goed uitgewerkte plannen die om diverse redenen lastig door de bank (alleen) te financieren zijn, zoals snelgroeiende ondernemingen met een gebrek aan zekerheden. Crowdfunding kan er ook voor zorgen dat de bank gemakkelijker het andere deel financiert. En crowdfunding voegt nog wat extra toe! Een goed uitgevoerde campagne kan de (naams)bekendheid van het bedrijf sterk vergroten en een hele groep nieuwe klanten binden. Crowdfunding biedt geweldige kansen voor goede ondernemers met strakke plannen.

Voorwaarden kansrijke financiering

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een bedrijf in het algemeen moet voldoen om financiering te verkrijgen ongeacht uit welke bron:

  • De ondernemer moet een sterke drive hebben, weten wat hij wil bereiken en hoe hij dat kan doen.
  • (Verantwoorde) risico’s nemen horen bij ondernemerschap. Dus eigen vermogen investeren en de ondernemersbeloning beperken.
  • Kennis en ervaring zijn belangrijk evenals ondernemerschap en een goed netwerk.
  • Het bedrijfs- of productidee moet onderscheidend zijn in de markt en daadwerkelijk iets in de markt toevoegen.
  • Het idee moet realiseerbaar zijn en er moeten varianten uitgewerkt zijn voor als het minder gaat dan gedacht of juist (veel) beter.
  • Er moet een duidelijk verdienmodel zijn dat voldoende rendement oplevert (winstgevend) en voldoende cashflow om aan de financieringsverplichtingen te kunnen voldoen.
  • Alles moet uitgewerkt worden in een goed doordacht (ondernemings)plan inclusief een begroting en liquiditeitsprognose.

Extra voor crowdfunding

Bij crowdfunding komt het hele idee op internet te staan, vooriedereen zichtbaar. Dat moet veel mensen enthousiast maken om te financieren. Daarom:

  • Moet er een heldere, positieve ‘pitch’ op het platform worden geplaatst, zodat potentiële financiers (de crowd) een goed beeld krijgen van de ondernemer en de plannen. Hoe sympathieker het idee, hoe meer kans op een succesvolle funding.
  • De ondernemer moet zelf een crowdfundingcampagne starten als aanvulling op zijn reguliere marketingcampagne. Hij communiceert zijn pitch binnen zijn eigen netwerk en via (social) media en nodigt vrienden, familie en relaties uit in zijn bedrijf te investeren.
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie