Door pandemie meer behoefte aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen: onderzoek onder 250 Nederlandse organisaties

Door pandemie meer behoefte aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen: onderzoek onder 250 Nederlandse organisaties

Redactie Baaz

Uit onderzoek dat is uitgevoerd door Arval Mobility Observatory is naar voren gekomen dat de komende jaren meer behoefte is aan duurzame en flexibele mobiliteitsoplossingen voor medewerkers. De Covid-19 pandemie zorgt voor een groeiende behoefte aan zowel operationele (auto)leaseregelingen als duurzamere mobiliteitsoplossingen. We zien dat in 2021 het aanbieden van mobiliteitsoplossingen voor alle medewerkers binnen een organisatie een trend is. Ook zal het aantal leasevoertuigen de komende drie jaar flink toenemen, met een sterke vraag naar duurzaam en elektrisch rijden.

De Fleet & Mobility Barometer 2021, met onderzoek dat onder 250 organisaties in Nederland is uitgevoerd, schetst voor de komende drie jaar het volgende beeld:

Mobiliteitsregeling voor alle medewerkers door Covid-19

De aandacht binnen het mobiliteitsbeleid is aan het verschuiven. Een leaseauto wordt over het algemeen minder vanzelfsprekend voor werknemers, maar een mobiliteitsregeling met bijvoorbeeld een e-bike, gebruik van deelauto’s of mobiliteitskaart des te meer. Waar voorheen een deel van de medewerkers een mobiliteitsregeling ontving, zoals een leasebudget, is de focus verschoven naar het bieden van mobiliteitsoplossingen voor álle medewerkers binnen de organisatie. Het gebruik van private lease en het aanbieden van mobiliteitsbudgetten door werkgevers is dan ook significant toegenomen.

Los van de omstandigheden rondom Covid-19 worden mobiliteitsregelingen kritischer bekeken. Drie op de vier Nederlandse organisaties heeft of verwacht een strategie gericht op CO2-reductie, waarbij de focus ook op alle medewerkers gezamenlijk komt te liggen. De interesse PERSBERICHT in gebruik van openbaar vervoer, carpoolen en zakelijke deelauto’s is toegenomen en wordt inmiddels door twee op de drie organisaties gebruikt of overwogen. Gemiddeld denken zelfs zes op de tien Mobility en Fleet Managers dat deeloplossingen bestaande autoregelingen zullen vervangen.

Sterke groei voor operational lease onder invloed van Covid-19

Tegen de verwachtingen van vóór de Covid-19 pandemie in zal het aantal leaseauto’s de komende drie jaar flink toenemen. De gemiddelde omvang van de leasevloot voor organisaties groeit dit jaar van gemiddeld 91 naar 113 voertuigen. De groei aan personenauto’s onder kleine organisaties valt bovendien op in het onderzoek. Fleet en Mobility Managers van alle soorten (maar met name grote) organisaties zijn optimistisch en verwachten een verdere groei binnen de komende drie jaar. Slechts 9% voorziet een krimp in de leasevloot.

Onder invloed van de Covid-19 pandemie denken Fleet & Mobility Managers bovendien versneld na over het aanbieden van alternatieve mobiliteitsoplossingen, onder andere in kader van veilig reizen. 69% van de ondervraagden heeft de pandemie laten meewegen in de besluitvorming. Eén op de vier werkgevers wil door het beschikbaar stellen van een auto veilig reizen tijdens de pandemie garanderen.

Nederland voorop in omschakeling naar alternatieve technologieën

Het onderzoek laat tevens de leidende rol van Nederland zien in de omschakeling naar alternatieve technologieën zoals elektrische voertuigen. Deze omschakeling blijkt gemotiveerd door het feit dat veel Mobility en Fleet Managers zoeken naar een balans tussen budgetdoelstellingen en het voldoen aan milieu- en MVO-doelstellingen (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ook het voldoen aan wensen van werknemers en rekening houden met (toekomstige) milieuzones werden veel genoemd. Het gebruik van alternatieve technologieën (zoals HEV, PHEV en BEV) kan voor diverse opgaven een oplossing zijn.

De overstap naar elektrische voertuigen levert enerzijds namelijk brandstofbesparingen op en is steeds laagdrempeliger door de groeiende infrastructuur. Anderzijds levert de adoptie van elektrische voertuigen de gewenste verlaging van de CO2-footprint op, waarmee aan eisen voor imago en wettelijke normen kan worden voldaan. Acht op de tien organisaties gebruikt al elektrische technologie en over het algemeen verwachten zij uit te komen op zo’n 40% tot 50% elektrische voertuigen in de komende jaren.

De Barometer biedt handvatten voor mobiliteitsbeleid in 2021

Organisaties die zich nog aan de beginfase of middenin de omschakeling naar een modern mobiliteitsbeleid bevinden hebben veel baat bij de resultaten uit het onderzoek. Het rapport stelt Mobility en Fleet Managers in staat om op basis van gedegen data en inzichten een mobiliteitsbeleid op te stellen. Een expertisecentrum zoals Arval Mobility Observatory kan hierbij een faciliterende rol spelen, of de zorg uit handen nemen.

“Met de Fleet & Mobility Barometer 2021 hebben we een betrouwbaar naslagwerk in handen aan trends en inzichten om het mobiliteitsbeleid van onze klanten mee te ondersteunen. Het ontbreekt namelijk vaak aan cijfermatige onderbouwing, met name door de onzekerheid die de Covid-19 pandemie heeft gebracht. Het blijkt dat bestaande trends zijn versterkt, maar ook dat er een sterkere behoefte bestaat aan operational autolease. Het is een uitdaging om die groei aan leasevoertuigen te rijmen met evenzeer belangrijke milieudoelstellingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien zien we terug dat de behoeften van medewerkers een belangrijkere rol zijn gaan spelen. Daar kun je als werkgever niet aan voorbijgaan.” Aldus Arjos Bot, Head of Consulting & Arval Mobility Observatory in Nederland.

De volledige Fleet & Mobility Barometer 2021 is een week lang vrij inzichtelijk op de website van Arval Mobility Observatory 

Over het onderzoek

Het Fleet & Mobility Barometer 2021 onderzoek werd begin 2021 uitgevoerd onder 250 Fleet & Mobility Managers in Nederland. De onderzoeksgroep bestaat uit kleine tot grote organisaties in diverse sectoren. Om tot algemene inzichten te komen werden evenredige aantallen ondervraagd bij kleine en grote organisaties, in de categorieën 1 tot 9; 10 tot 99; 100 tot 499; en 500 of meer medewerkers. Deze bevinden zich in een gevarieerd aantal sectoren.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie