De MKB Noodlijn: gratis hulp bij geldnood, stress en ondernemersvragen

De MKB Noodlijn: gratis hulp bij geldnood, stress en ondernemersvragen

Redactie Baaz
Eind 2020 signaleert het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) een terugval in het mentale welzijn van Nederlandse ondernemers. De tweede lockdown versterkt financiële onzekerheid. Het einde van de crisis is nog lang niet in zicht, rekeningen stapelen zich op en nachten worden onrustiger. Bedrijfsproblemen oefenen een gigantische invloed op jouw geestelijke gezondheid uit. En is mentale fitheid ver te zoeken, dan lijdt jouw bedrijfstoekomst evengoed. Michiel Hordijk, Directeur Marketing & Communicatie bij het IMK, nam initiatief. In februari 2021 komt de MKB Noodlijn tot stand. Bel je op 088-9990000, dan bereik je een luisterend oor. Misschien wel de meest redzame boei die je op een crisismoment kan wensen.

Ondernam je in 2014 en ervoer je een persoonlijk of bedrijfsmatig probleem, dan kon je bij gemeenteloketten terecht. Omdat dergelijke loketten nauwelijks bezoek zagen, werd het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (IMK) aangesteld om een oplossing in te richten. Die oplossing kennen we vandaag de dag als Stichting 155.

Het IMK zet zich sinds 1954 in voor het adviseren van Nederlandse ondernemers. Ruim 200 medewerkers en zzp’ers dragen daar momenteel aan bij.

Stichting 155 (155.nl) maakt het voor ondernemers mogelijk om hulp te vragen. Ervaar je zorgen over een lege rekening, uitzichtloosheid of werk-/privé conflict, dan kun je terecht. 700 tot 1000 ondernemers kloppen wekelijks aan. Het laagdrempelige proces is anoniem en kosteloos.

Stichting 155 blinkt uit in financiële hulpverlening. Dergelijke hulp is uitsluitend te verlenen wanneer jouw persoonlijke ondergrond in orde is.

“Zonder mentale drive kan je niet zelfredzaam zijn”, vertelt Michiel Hordijk, Directeur Marketing & Communicatie bij het IMK. “We merkten dat ondernemers met ingang van de tweede lockdown in begonnen te storten. Vandaar riepen we de MKB Noodlijn in het leven.”

De MKB Noodlijn

In een crisis stapelen persoonlijke en bedrijfsmatige problemen op. Bel je de MKB Noodlijn, dan word je gehoord. Problemen krijgen een plek.

Verdieping op inhoudelijke vragen blijft doorgaans weggelegd voor een vervolgafspraak.

Niet omdat de inhoudelijke kern van jouw uitdagingen er niet toe doet, maar omdat oplossingsgerichtheid in een crisissituatie kan tegenwerken.

Hordijk: “We beginnen door te luisteren. Was de inhoud werkelijk het probleem, dan had je waarschijnlijk allang iemand anders gebeld. Misschien deed je dat ook, maar loste het tot nog toe niets op.”

Het IMK heeft decennialange ervaring met het inschatten van de redzaamheid van bedrijven. Bij kleine bedrijven hangt deze redzaamheid grotendeels af van de gemoedstoestand van een ondernemer.

Een gesprek met de MKB Noodlijn dient als inventaris van de mogelijkheden die je hebt - en de hulp die daarbij komt kijken. Een luisterend oor kan de stap richting een oplossing betekenen. Jouw persoonlijke toestand staat centraal.

Hordijk vervolgt: “Is een ondernemer ooit failliet gegaan en vraag je of diegene vaak wakker ligt, dan is het antwoord bijna altijd nee. Iedereen die een donkere bedrijfsperiode heeft meegemaakt, leert dat nachtrust één van de belangrijkste voorwaarden voor redzaamheid is. Geld is niet het eerste agendapunt bij geldnood. De prioriteit ben jij."

Praten over geld

Het IMK kent medewerkers die al 40 jaar lang met crisissituaties en ondernemers omgaan. Ook Michiel Hordijk is allesbehalve ‘groen’.

In 1996 richtte hij een bedrijf op om ondernemers te helpen communiceren over geld. Vandaag de dag kennen we het vakgebied als debiteurenbeheer.

“Ik ervoer dat ondernemers hier van nature moeite mee hebben. Dát is de rode draad gebleven: ondernemers helpen om een stap te zetten wanneer het even niet lukt.”

Met ingang van 2003 waagt Hordijk zich aan schuldhulpverlening. Een paar jaar later, rond de crisis van 2008, voegt hij conflictbeheersing toe.

“De doelgroep veranderde naar alledaagse gezinnen. Massale ontslagen vonden tijdens en na de crisis plaats, rekeningen werden niet meer betaald en huwelijken kwamen onder de economie te lijden.” “De problematiek werd breder. Dus zijn we gaan kijken hoe we meer ondernemers konden helpen.”

Een fusie met het IMK bleek de manier. De samenwerking startte in 2018; twee jaar later wordt Hordijks bedrijf overgenomen.

Michiel Hordijk. Artikel vervolgt onder de afbeelding.

Zwaar weer

Potje-dekseltje, weten we achteraf. Met het IMK weet Hordijk een gigantische groep ondernemers te bereiken. Initiatieven komen nog altijd voort uit jarenlange persoonlijke en professionele ervaring.

Ook Hordijk belandde tijdens de crisis van 2008 in zwaar weer. Lessen van toen past hij nog altijd toe.

“Na een heftige situatie heb je tijd nodig om te herstellen. Een probleem, want veel ondernemers hebben de drang om direct weer te presteren. Ook ik, in die tijd. Schaamte overkomt je. Je hebt het gevoel dat je faalt. En daar wil je iets tegenover stellen.”

“In werkelijkheid is het belangrijker om te accepteren dat je een trauma hebt opgelopen. Verwerking heeft tijd nodig - tijd die zelden door ondernemers wordt ingecalculeerd.’’

En nu?

Met de MKB Noodlijn en Stichting 155 maken het IMK en Hordijk een schat aan ervaring beschikbaar. Eerdere crisiservaringen stellen hen in staat om effectief te adviseren.

“De manier waarop ondernemers reageren is soortgelijk aan de stemming in de jaren ‘80 en 2008”, vertelt Hordijk. “De langdurigheid is daarentegen anders. Heftigheid hield zelden zo lang aan. En niemand weet precies wanneer het opklaart.’’

Tot die tijd ligt de bal bij jou. Na een zoveelste slapeloze nacht lost een belletje met de accountant weinig op. Alternatieve hulp is beschikbaar. Jij hoeft alleen maar te vragen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie