Kwartaalcijfers verzuim: Re-integratie na long covid onvoldoende, verzuim duurt langer

Kwartaalcijfers verzuim: Re-integratie na long covid onvoldoende, verzuim duurt langer

Redactie Baaz

Covid is alledaags verklaard en test- en isolatieadviezen worden ingeruild voor algemene hygiëneregels, aldus het OMT in februari dit jaar. “De gevolgen van Covid zijn allerminst alledaags of gewoon. Patiënten met long covid herstellen langzaam en re-integratie gaat niet goed”, aldus verzuimexpert Corné Roelen van Arbo Unie. Arbo Unie presenteert de verzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2023 waarin de arbodienst inzoomt op covid cijfers.

Het afgelopen kwartaal laat zien dat in het algemeen het aantal patiënten met long covid aan het afnemen is. Het aantal verzuimgevallen door long covid daalde in de meeste sectoren in het eerste kwartaal van dit jaar 40% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022. Maar in de sectoren zorg en in het onderwijs blijft die daling significant achter.

Langzaam herstel

Wat opvalt is dat het verzuim met long covid langer wordt. Daar waar in 2022 ongeveer een derde van de patiënten meer dan een jaar ziek was met long covid is dat nu ongeveer de helft. Dat betekent dat het herstel veel langer duurt.

Prof. dr. Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen geeft aan: ”Er is nog best veel onbekend over long covid en wat de beste aanpak is om mensen hiervan te laten herstellen. Dat blijkt ook uit het feit dat re-integratie langzaam gaat. Het blijft voor patiënten en artsen moeilijk vorm te geven aan de re-integratie. Meestal geven bedrijfsartsen zieke werknemers het advies om stapsgewijs het eigen werk in tijd en taken op te bouwen. Maar dat werkt bij long covid patiënten niet omdat het verloop grillig is. Vaak zie je bij long covid dat de lichamelijke en of mentale conditie lang heel laag blijft, zodat patiënten thuis met moeite kunnen functioneren, laat staan op het werk. En dan ineens komt er een moment dat het met rasse schreden beter gaat en mensen vrij vlot re-integreren. Die grilligheid vraagt van werkgevers ook veel flexibiliteit om de ruimte te bieden aan werknemers om in eigen tempo te herstellen. Die ruimte en flexibiliteit in de begeleiding is juist heel belangrijk voor long covid patiënten.”

Kort verzuim

Het korte, normale verzuim is in dit eerste kwartaal weer terug op het oude, pre-covid niveau. Het laatste kwartaal van 2022 liet nog hoge verzuimcijfers zien, toen vooral door de toen heersende griepgolf.

Over Arbo Unie

Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen en maakt organisaties daarmee succesvoller. We onderscheiden ons met een sterke focus op kwaliteit en vernieuwing en excelleren in multidisciplinaire samenwerking. We nemen daarbij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame samenleving.
www.arbounie.nl

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie