De medewerker ‘in flow’ [deel 2]

De medewerker ‘in flow’ [deel 2]

Redactie Baaz

Flow bereik je niet in je eentje maar samen met alle medewerkers. Vergelijk het met autorijden op de snelweg: wanneer iedereen met dezelfde snelheid rijdt bereik je de optimale doorstroming. Maar als ook maar één automobilist zijn snelheid aanpast gaat het mis: met files tot gevolg.

Creëer flow

Medewerkers die ‘in flow’ zijn voelen zich gelukkiger en presteren beter, zo heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen. Maar wat kun je als leidinggevende doen om flow bij je medewerkers te creëren? De ervaringen van een bedrijf als UNC Plus Delta geven ons de volgende handreikingen:

Doel - Stel een helder doel en benoem wat van iedereen verwacht wordt. Medewerkers zullen het project als zinvol ervaren.

Feedback - Geef juiste en tijdige feedback, dat geeft bevestiging dat de medewerker op de juiste koers zit en wat er eventueel nodig is als dit niet het geval is.

Belangstelling - Toon oprechte  belangstelling voor de dingen waar medewerkers op dit moment mee bezig zijn. Bevestig dat het goed gaat of voer een dialoog over hoe het anders kan.

Keuzemogelijkheden - Geef medewerkers binnen bepaalde kaders de ruimte voor eigen inbreng en accepteer dat het doel ook op een andere manier bereikt kan worden. Dit leidt tot een groter draagvlak voor de verandering.

Vertrouwen - Zonder fouten geen verbetering. Fouten maken mag, is zelfs noodzakelijk. Het brengt mensen op een hoger kennisniveau.

Uitdaging - Leg de lat op de juiste hoogte. De juiste balans tussen vaardigheden van medewerkers en de complexiteit van de opdracht biedt een interessante uitdaging.

Lees meer over het belang van flow binnen Lean Six Sigma.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie