CSRD luidt een verandering in die alleen duurzame retailers zullen overleven

CSRD luidt een verandering in die alleen duurzame retailers zullen overleven

Redactie Baaz

Het lijkt nog ver weg, maar tegelijkertijd komt het snel dichterbij – CSRD, ook wel de Corporate Sustainability Reporting Directive. Tussen 2025 en 2027 moeten bijna 50.000 Europese organisaties gaan rapporteren volgens deze richtlijn. Waar vooral wordt gevreesd voor de hoeveelheid werk die deze richtlijn met zich meebrengt, vormt dat niet het grootste risico. Met Earth Day voor de deur, staan we aan de rand van een belangrijke verschuiving richting duurzaamheid. Alleen de organisaties die vooruitgang kunnen laten zien zullen overleven. Maar op welke manier zal de CSRD een belangrijke rol gaan spelen voor retailers en wat zijn de voorwaarden om vooruitgang te garanderen? Een aantal inzichten.

Duurzaamheid als voorwaarde

Eisen rondom ESG prestaties worden steeds belangrijker voor verschillende belanghebbenden van retailers. Met de nieuwe richtlijn hebben retailers de kans om goede ESG prestaties te gebruiken als voordeel op de concurrentie.  

Klanten

Klanten eisen steeds vaker van retailers dat ze hun ESG-impact beperken en reputatieschade is een reëel risico wanneer rapporten niet genoeg vooruitgang laten zien. Zeker wanneer vooruitgang die in het verleden is gesuggereerd niet bevestigd kan worden en zo ‘green washing’ aan het licht wordt gebracht. Met CSRD kunnen consumenten gemakkelijker selecteren waar ze winkelen, niet alleen op intentie tot duurzaamheid, maar ook of dit daadwerkelijk wordt waargemaakt. Dat geeft een voordeel aan retailers die het goed doen op dit gebied.

Investeerders

Voor investeerders worden ESG-onderwerpen steeds belangrijker bij risicobeoordelingen en waarderingen. Het kunnen aantonen van vooruitgang op ESG gebied zal van invloed zijn op het gemak of zelfs het vermogen om (her)financiering te ontvangen. CSRD zal de vergelijking opnieuw vergemakkelijken, waardoor goed presterende bedrijven opvallen en minder goed presterende bedrijven het risico lopen investeerders te verliezen.

Besluitvormers

In de bestuurskamers zal de vereiste materialiteitsanalyse van ESG risico’s leiden tot beter geïnformeerde besluitvorming en dus tot betere bedrijfsprestaties. Vanwege de lange upstream waardeketen is retail een van de sectoren die het meeste risico loopt door de gevolgen van klimaatverandering. Daarom geeft het transparanter maken van deze waardeketen essentiële informatie om de supply chain van retailers veerkrachtiger te maken en risico’s af te dekken.

Vooruitgang boeken en laten zien

De CSRD biedt retailers kansen, maar daarvoor is het belangrijk om vooruitgang te laten zien. Dit vereist (1) een organisatie die zich inzet voor duurzaamheidsverbetering, (2) realistische, meetbare en controleerbare doelen stelt en (3) gebruik maakt van data, data, data.

Duurzaamheid is verankerd in de hele organisatie

Een ware transformatie kan niet worden gedreven door een apart duurzaamheidsteam dat een aantal activiteiten uitvoert die weinig te maken hebben met de dagelijkse operatie. Voor een daadwerkelijke verbetering op ESG gebied moeten duurzaamheidsdoelen deel uitmaken van de bedrijfsstrategie en vertegenwoordigd zijn in de hele organisatie.

Realistische, meetbare en controleerbare doelen

Sommige merken en retailers zijn al gedwongen terug te komen op vage, slecht onderbouwde duurzaamheidsclaims. Om de reputatieschade van dergelijke terugtrekkingen te voorkomen, kunnen retailers beter klein beginnen met relatief makkelijk haalbare, maar goed te verifiëren, doelen en claims. Ondertussen werken ze aan het transparanter maken van de waardeketen, zodat het inzicht in wat haalbaar is duidelijker wordt. Gebaseerd op dat inzicht kunnen doelen worden bijgesteld.

Data, data, data

Op basis van de duurzaamheidsdoelstellingen in de bedrijfsstrategie en de steeds transparantere waardeketen moeten retailers bouwen aan hun datafundament en de IT-architectuur om dit te ondersteunen. Het ontsluiten van de vereiste data en deze op de juiste manier samenbrengen is complex, maar essentieel om een solide basis te vormen en vervolgens de voortgang te rapporteren.

Het is niet alleen de introductie van CSRD die de verschuiving richting duurzaamheid markeert. Als onderdeel van de European Green Deal staat andere wetgeving voor de deur. Een voorbeeld is ESPR, een verordening gericht op het verbeteren van de circulariteit van EU-producten. Deze verordening gaat samen met een verplicht digitaal productpaspoort voor elk product met duurzaamheidsinformatie. Voor retailers die nu een duurzaam bedrijf worden is deze regelgeving een belangrijke kans. Voor degenen die dat niet doen, een onoverkomelijke last.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie