Cyclisch inkoopproces: beter inkopen in vier stappen

Er valt nog veel te winnen op het terrein van cyclisch inkopen

Bart Remmers
Online meetingplatform Worldmeetings een rapport naar aanleiding van een recent evenement over cyclisch inkopen gepresenteerd. Hieruit blijkt dat er veel te winnen valt wanneer bedrijven het inkoopproces beschouwen als onderdeel van een groter geheel, waarbij ook aandacht is voor strategie, implementatie en beheer van contracten.

Het rapport ‘Cyclisch inkoopproces: beter inkopen in vier stappen’ bevat onder meer inzichten van inkoopadviseur Jordie van Berkel-Schoonen, coauteur van ‘Inkoop in Strategisch Perspectief’. Het omschrijft tevens hoe de functie van inkoopprofessionals aan verandering onderhevig is. 

'Organisaties hebben steeds meer behoefte aan mensen en teams die alle fasen van de inkoopcyclus kunnen doorlopen en zo grote waarde toevoegen', zegt Inge van Rooij, adjunct-directeur bij Worldmeetings

Traditionele inkoop toe aan verandering

Het al drie decennia leidende lineaire inkoopmodel (van specificeren tot selecteren, onderhandelen, contracteren, bestellen, nazorg en evaluatie) moet onderdeel worden van een cyclisch model dat zich beter leent voor complexe inkoopsituaties en partnerschappen met leveranciers. Dit houdt in dat al vóór het traditionele inkoopdeel er een strategische fase plaatsvindt waarin organisaties nadenken over de aard van de aanbesteding, stakeholdermanagement en de omvang van het project. 

Na de feitelijke aanbesteding moet er aandacht zijn voor implementatie en contractbeheer. Organisaties die dit succesvol doen, zien hun inspanningen uitbetaald worden in de vorm van betere leveranciersrelaties, meer waarde uit hun contracten en inzichten die zij kunnen meenemen naar een volgende aanbestedingsronde, aldus het rapport.

Evenement cyclisch inkopen

Het rapport kwam voort uit een evenement dat Worldmeetings organiseerde over inkopen. In het kader van zijn 25-jarig bestaan organiseerde het bedrijf een serie informatieve evenementen voor enkele belangrijke gelieerde beroepsgroepen, met als doel kennisverbreding. Al eerder waren er sessies voor boekers en locatiepartners en het sluitstuk van de serie was een ontbijtsessie voor inkopers.

 

afbeelding van Bart Remmers
Door: BartRemmers

BartRemmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen vanBart