Black Belt in Lean

Black Belt in Lean

Redactie Baaz

Moderne organisaties hebben meer dan ooit behoefte aan specialisten die in staat zijn om mensen in beweging te krijgen.

Met als doel: het vergroten van de toegevoegde waarde van de organisatie voor haar klanten waardoor een betere concurrentiepositie ontstaat. Met de opleiding Black Belt in Lean wordt je zo’n specialist. 

Begeleider naar Lean

De toegevoegde waarde van een Black Belt ten opzichte van bijvoorbeeld een Green Belt zit vooral in het vermogen en de vaardigheden om de Lean-transformatie te begeleiden, zodat deze in de organisatie beklijft. Daarom is er binnen de opleiding veel aandacht voor de gedragskant van Lean. Na afloop ben je in staat om zowel het management als de mensen op de werkvloer mee te nemen in het transformatieproces naar Lean denken en handelen. 

Praktijkgericht

De 14-daagse opleiding is zeer praktijkgericht. Aan de hand van een real life simulatiespel schakel je snel tussen theorie en praktijk. Ook bieden wij de mogelijkheid voor coaching op de werkplek omdat uit onze ervaring blijkt dat dit de beste methode is om het geleerde succesvol in praktijk te brengen en jouw investering in de opleiding maximaal te laten renderen. 

Certificering

Daarnaast heb je de mogelijkheid om je te certificeren als Black Belt in Lean. Hiertoe voer je een praktijkcase uit die je verdedigt voor een jury van Lean-specialisten van UNC Plus Delta; de grootste certificerende instantie van Lean Green Belts en Black Belts in Nederland.
 
Schrijf je nu in voor de opleiding of neem een optie (dit verplicht je tot niets): UNCplusdelta.nl.
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie