Aandeel ZZP’ers in zorg in 10 jaar tijd ruim verdubbeld

Aandeel ZZP’ers in zorg in 10 jaar tijd ruim verdubbeld

Redactie Baaz

Het aantal ZZP’ers in de zorgsector is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2007 werkte 4,5 procent van de beroepsbevolking als ZZP’er in de zorgsector. In 2017 is dit aandeel opgelopen tot 10,3 procent.

In de zorgsector werken meer vrouwen (ongeveer 80 procent) dan mannen (20 procent). Mannen kiezen naar verhouding echter vaker voor ZZP-werk dan vrouwen, blijkt uit onderzoek van Thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, die CBS data vanaf 2007 tot en met 2017 analyseerde.

Tussen 2007 en 2017 is het aantal mannelijke ZZP’ers in de zorgsector met 290 procent toegenomen. Het aantal vrouwelijke ZZP’ers is in dezelfde periode met 65 procent toegenomen.

ZZP’ers worden steeds jonger

In 2007 vielen de meeste ZZP’ers in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar (65 procent). 32 procent van de ZZP’ers viel in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar. Tegenwoordig valt 56 procent van de ZZP’ers in de leeftijdscategorie 45 tot 65 jaar en valt 37 procent in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar.

Ook de groepen jongere ZZP’ers (onder de 25 jaar) en oudere ZZP’ers (boven de 65 jaar) zijn gestegen. In 2007 waren er circa 500 jongere ZZP’ers actief in de zorgsector en 1100 ouderen. Tegenwoordig is de groep jongeren gestegen tot ongeveer 2600 en de groep ouderen tot 2900.

Vaker deeltijdwerk

De werkweek van werknemers in de zorg wordt steeds korter. Het aantal werknemers dat voltijd werkt is sinds 2007 met 3 procent afgenomen. Het aantal werknemers dat 20 tot 35 uur per week werkt is daarentegen met 14 procent gestegen.

Ook het aantal werknemers dat minder dan 20 uur per week werkt is afgenomen. De groep werknemers die tussen de 12 en 20 uur per week werkt is met 22 procent afgenomen. De groep werknemers die minder dan 12 uur per week werkt is met 19 procent afgenomen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie