5 x besparen op de belasting voor ondernemers
Waarom meer belasting betalen dan je concurrenten?

5 x besparen op de belasting voor ondernemers

Redactie Baaz

Je wilt de belasting niet ontduiken, maar meer betalen dan je concurrenten is niet nodig en ook nog eens niet verstandig. Christiaan van Wetten van The Fortune Factory geeft ondernemers enkele essentiële bespaartips.

Geen enkele ondernemer wil meer belasting betalen dan nodig. Helaas gebeurt dat vaak wel. Belasting besparen is eenvoudiger dan gedacht. Van enkele tientjes tot enkele tienduizenden euro’s: waarom zou je meer betalen dan je concurrenten? Hieronder enkele tips om zo tegen het eind van 2013 aan te denken.

Denk goed na over het moment waarop investeringen gepland worden

Slim(mer) gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) kan veel belasting schelen. Soms kan het verstandig zijn investeringen nog dit jaar te verrichten. Zo kan een kleine investering per saldo soms zelfs geld opleveren (een iPad gesponsord door de fiscus als het ware). In andere gevallen is het beter tot begin volgend jaar te wachten.

Stuur het fiscaal gewenste inkomen met de faciliteit van willekeurige afschrijving

Dat doe je door de afschrijvingskosten op te voeren in het jaar waarin dat het meest gewenst is. Deze faciliteit is bijvoorbeeld mogelijk voor investeringen die in het tweede helft van 2013 zijn gedaan, die je als startende ondernemer hebt gedaan, die je bedrijf heeft gedaan in de jaren 2009 tot en met 2011 of die bijvoorbeeld vallen onder MIA/Vamil regeling.

In sommige gevallen kun je zo zelfs verliezen creëren die met winsten van voorgaande jaren kunnen worden verrekend. En voor IB-ondernemers kan het naast lage belastingdruk ook aantrekkelijk zijn om voor toeslagen in aanmerking te komen. Misschien kan door belastbaar inkomen te sturen ook nog een leuke middeling over drie belastingjaren worden aangevraagd.

Vraag tijdig om teruggave btw bij niet betalende klanten

Doe dit uiterlijk in de maand na afloop van het kwartaal dat bekend is dat er definitief geen betaling zal volgen. Door niet tijdig terugvragen kun je naar de afgedragen omzetbelasting - die de klant nooit aan je heeft betaald - fluiten.

Bekijk welke balansposten nog op- dan wel juist afwaardering behoeven

Hier zijn diverse voorbeelden voor te noemen, zoals voorraden, dubieuze debiteuren, voorziening groot onderhoud, et cetera. Net als willekeurige afschrijvingen betreft dit een verschuiving van belastingaftrek in de tijd. Maar dat kan vanwege de resultaten van voorgaande jaren of een acuut tekort aan liquiditeiten erg aantrekkelijk zijn. Ook kunnen dit soort verschuivingen voorkomen dat verliezen uit het verleden verdampen. Je gooit belastinggelden gewoon weg door hier niet op te sturen.

Verdiep je in de belastingteruggaven

In tijden van crisis van een onderneming wordt nogal eens vergeten dat er juist door die bedrijfscrisis allerlei belastingteruggaven mogelijk worden. Dit kan de pijn van de crisis flink verzachten en in sommige gevallen zelfs een faillissement voorkomen. Het verdient dus aanbeveling dit goed te onderzoeken als het water je aan de lippen staat.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie