400 duizend mensen in de bijstand

400 duizend mensen in de bijstand

Redactie Baaz

Eind maart 2023 ontvingen 397 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Al drie kwartalen op rij is het aantal bijstandsontvangers gelijk en ligt het op het laagste niveau sinds begin 2013. Ten opzichte van vorig jaar maart waren er 9 duizend bijstandsontvangers minder. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Al acht kwartalen achtereen ligt het aantal bijstandsontvangers lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Wel worden de jaar-op-jaarverschillen in de laatste kwartalen kleiner.

bijstand

Sterkste daling bij 27- tot 45-jarigen

Eind maart 2023 waren er 134 duizend 27- tot 45-jarigen afhankelijk van een bijstandsuitkering. In deze leeftijdsgroep nam het aantal bijstandsontvangers ten opzichte van een jaar eerder het sterkst af. Wel is die afname iets minder geworden. Eind maart ging het om 5 procent; eind december 2022 was dat nog bijna 6 procent.

Het aantal 45-plussers met bijstand nam ook af, maar minder snel. In de afgelopen twee kwartalen ging het om iets meer dan 1 procent (ten opzichte van een jaar eerder). Het aantal 45-plussers met bijstand kwam daarmee eind maart 2023 uit op 228 duizend.

Het aantal jongeren tot 27 jaar met bijstand vormt een veel kleinere groep. Eind maart ging het om 35 duizend mensen. Dit zijn er ongeveer evenveel als een jaar eerder. Eind september en eind december 2022 waren de jaar-op-jaardalingen in deze groep nog bijna 5 en 2 procent.

bijstand

Eind 2022 meer personen de bijstand in dan eruit

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van instroom en uitstroom. De nieuwste stroomcijfers hebben betrekking op het vierde kwartaal van 2022. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 overtrof de instroom (20,8 duizend) de uitstroom (18,3 duizend).

In de cijfers zijn de mensen die uitstromen vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd niet opgenomen. In 2022 zijn over het hele jaar bijna 5 duizend personen de bijstand uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd. In 2022 bedroeg de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden. Met ingang van 2023 is deze leeftijd met drie maanden verhoogd tot 66 jaar en 10 maanden.

bijstand

 zie ook:

Kostenbeheersing belangrijk ondernemers

Omzet industrie in eerste kwartaal 4 procent hoger

en op WINMAG Pro:

Councyl gaat een zelflerend Decision Management Software ontwikkelen voor de verstrekking van bijzondere bijstandsuitkeringen

De noodzaak van een arbeidsongeschiktheidsverzekering toegelicht

 

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie