Het modaal inkomen in 2024

Het modaal inkomen in 2024

Redactie Baaz

Het modaal inkomen is een term die veelvuldig wordt gebruikt in economische en politieke discussies. Het verwijst naar het inkomen dat het meest voorkomt binnen een bepaalde groep.

Wat is het modaal inkomen?

Het modaal inkomen is een handige maatstaf voor het gemiddelde inkomen van een werknemer. Het is niet hetzelfde als het gemiddelde inkomen (waarbij alle inkomens worden opgeteld en gedeeld door het aantal inkomens), maar verwijst naar het meest voorkomende inkomen binnen een bepaalde populatie. In Nederland wordt het modaal inkomen vaak gebruikt om economische beleidsmaatregelen en sociale uitkeringen aan op te hangen.

Het modaal inkomen van 2024

Het modaal inkomen van 2024 in Nederland vastgesteld op ongeveer €41.000 bruto per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks door het Centraal Planbureau (CPB) berekend op basis van de laatste beschikbare gegevens en economische prognoses. 

Vergelijking met vorige jaren

Het modaal inkomen van 2024 laat een stijgende trend zien over de jaren. In 2023 lag het modaal inkomen rond de €40.000, wat betekent dat er een lichte stijging is geweest. Deze stijging is te verklaren door verschillende factoren:

  1. Loonstijgingen: Door CAO-onderhandelingen en inflatiecorrecties stijgen de lonen in veel sectoren.
  2. Economische groei: Een groeiende economie leidt vaak tot hogere lonen.
  3. Inflatie: Hoewel inflatie de koopkracht kan verminderen, zorgt een inflatiecorrectie vaak voor een stijging van het nominale loon.

Factoren die het modaal inkomen beïnvloeden

Het modaal inkomen wordt beïnvloed door een aantal belangrijke factoren:

  • Economische conjunctuur: In periodes van economische groei stijgen de inkomens vaak sneller dan in tijden van recessie.
  • Inflatie: Inflatie zorgt voor een stijging van de prijzen van goederen en diensten, wat vaak resulteert in loonstijgingen om de koopkracht van werknemers te behouden.
  • CAO-onderhandelingen: Collectieve arbeidsovereenkomsten spelen een cruciale rol in de bepaling van loonstijgingen in verschillende sectoren.
  • Overheidsbeleid: Fiscale maatregelen, zoals veranderingen in de belastingtarieven of toeslagen, kunnen ook een significante impact hebben op het netto modale inkomen.

Brede economische context

In 2024 staat Nederland voor een aantal economische uitdagingen die van invloed kunnen zijn op het modaal inkomen. Enkele van deze uitdagingen zijn:

  • Inflatie: Hoewel de inflatie lijkt af te nemen vergeleken met de hoge niveaus van 2022 en 2023, blijft het een belangrijk aandachtspunt.
  • Arbeidsmarkt: De krapte op de arbeidsmarkt kan leiden tot hogere lonen, vooral in sectoren waar veel vraag is naar werknemers.
  • Energiekosten: De fluctuerende energieprijzen kunnen een indirecte invloed hebben op het besteedbaar inkomen van huishoudens.
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie