38 procent MKB organiseert nooit ontruimingsoefening

Redactie Baaz
Vijf tips om voorbereid te zijn op een noodsituatie

Persbericht:

Grote bedrijven beter voorbereid op onveilige situaties

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om maatregelen te treffen voor eerste hulp, brandbestrijding en evacuatie van werknemers bij gevaar. Het organiseren van een ontruimingsoefening is één van die maatregelen. Hoe vaak een oefening moet worden gehouden is afhankelijk van bedrijfsspecifieke factoren, maar over het algemeen geldt een richtlijn van één keer per jaar. Uit het onderzoek blijkt dat twee derde van alle organisaties minimaal eens per jaar een ontruimingsoefening organiseert, maar grote bedrijven (78%) doen dit veel vaker dan MKB-ers (46%).

Jos van de Bor, Security & Safety Consultant bij Securitas: ‘Uitgaande van het feit dat grote organisaties nu eenmaal meer ruimte en budget hebben voor veiligheid, is het verschil tussen het MKB en grote bedrijven wel te verklaren. Maar 38 procent van de MKB-bedrijven die nog nooit een ontruimingsoefening heeft gedaan is extreem veel, zeker in verhouding met de 7 procent van de grote organisaties. Je kunt nog zoveel investeren in een alarm- en beveiligingsinstallatie, wanneer je niet test of en hoe deze werkt, kan het effect compleet teniet worden gedaan.’

In vijf stappen naar een goede voorbereiding

Van de Bor benadrukt dat veiligheidszorg onderdeel is van het kwaliteitsbeleid: ‘Organisaties zijn verplicht zorg te dragen voor de bescherming van hun mensen, middelen en activiteiten. Daarnaast draagt een goede veiligheid bij aan de continuïteit van bedrijfsprocessen, een goede reputatie en bescherming van belangen en investeringen.’ Met onderstaande vijf stappen kan een organisatie zich voorbereiden op noodsituaties:

1. Breng de risico’s in kaart.

2. Bepaal op basis van de risico’s het aantal BHV’ers.

3. Zorg voor de nodige veiligheidsvoorzieningen, zoals blusmiddelen, EHBO-koffers en een alarmsysteem.

4. Zet de procedure in geval van een noodsituatie op papier en breng medewerkers hiervan op de hoogte.

5. Test de procedure en systemen regelmatig.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie