23 procent HR-professionals: personeelszaken geen strategisch vraagstuk binnen organisatie

23 procent HR-professionals: personeelszaken geen strategisch vraagstuk binnen organisatie

Redactie Baaz

Bij maar liefst een kwart van alle Nederlandse organisaties bepaalt de directie niet het HR-beleid. Dit blijkt uit onderzoek van De Staffing Groep onder 1.054 Nederlandse HR-professionals. Ondanks de steeds krappere arbeidsmarkt en de bijbehorende war for talent stelt maar liefst 31 procent van de ondervraagden dat Human Resources minder aandacht vanuit het management krijgt dan sales en marketing.

Vooral HR-professionals jonger dan dertig jaar zijn kritisch op het personeelsbeleid van hun werkgever. Zo zegt maar liefst 27 procent van hen dat Human Resources binnen hun organisatie geen strategisch vraagstuk is en noemt 43 procent commerciële strategieën belangrijker dan HR-gerelateerde doelen. Onder dertigplussers bedragen deze percentages 21 en 28 procent. “Mensen zijn een cruciale succesfactor voor organisaties en juist daar liggen tegenwoordig de uitdagingen”, stelt Wouter Waaijenberg, Directeur MSP van De Staffing Groep. “Hoewel organisaties zonder het juiste talent op de juiste plek hun commerciële doelstellingen minder gemakkelijk behalen, merken wij dat veel Nederlandse bedrijven hun personeelsbeleid vaak ad-hoc oppakken. Jonge professionals weten als geen ander hoe de war for talent in elkaar steekt, dus ik kan begrijpen waar hun kritische houding vandaan komt.”

Onvoldoende betrokken

Uit het onderzoek blijkt dat het ad-hoc aanvliegen van het personeelsbeleid verstrekkende gevolgen heeft voor Nederlandse organisaties. Zo zegt maar liefst 24 procent van de ondervraagde professionals dat het HR-beleid in de afgelopen drie jaar niet heeft bijgedragen aan de strategische doelstellingen van hun organisatie. Dit komt mogelijk doordat de bestuurlijke top bij een op de vijf respondenten onvoldoende betrokken is bij de ontwikkeling van dat beleid. Waaijenberg: “Met een uitgebalanceerde bedrijfsstrategie werken alle afdelingen richting hetzelfde doel en vullen zij elkaar aan waar mogelijk. Hiervoor is het noodzakelijk dat die strategie top-down wordt bepaald en dat HR hier een centrale positie inneemt. Organisaties die dit niet doen, lopen – zeker op de lange termijn – tegen grote uitdagingen aan. Denk hierbij aan werknemerstekorten, cultuurverval en toenemend verzuim, en natuurlijk aan het niet kunnen vinden van geschikt talent.” 

War for (flex)talent

Verder wijst het onderzoek uit dat zeven op de tien HR-professionals voor de komende vijf jaar het werven van het juiste talent als de grootste uitdaging voor hun organisatie zien. Mogelijk dat meer focus op flexkrachten uitkomst kan bieden, want volgens slechts een helft van de respondenten nemen flexibele arbeidskrachten een even belangrijke plek in als vaste medewerkers. Waaijenberg licht toe: “Behalve vinden van het juiste talent, merken wij dat ook het binnenhouden van medewerkers met de juiste competenties voor veel organisaties uitdagend is. Hier biedt werken met flexkrachten uitkomst.”

Over de Staffing Groep

De Staffing Groep is met haar drie labels (IT-Staffing, KwiiK en People for Office) een van de grootste leveranciers van flexibele kennis en capaciteit van Nederland. Vanuit het hoofdkantoor in Nieuwegein matcht De Staffing Groep sinds 1986 professionals met de juiste organisatie, en andersom. Dit doet de staffingexpert voor zowel de Rijksoverheid als voor verschillende particuliere branches, waaronder Energie, Financiële dienstverlening, Hightech en IT.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie