ZZP’ers willen eerder met pensioen dan mensen in loondienst, ondanks pensioenachterstand

ZZP’ers willen eerder met pensioen dan mensen in loondienst, ondanks pensioenachterstand

Redactie Baaz

Werken tot aan het moment dat je AOW krijgt? Bijna de helft van de zzp’ers wil veel eerder stoppen: voor hun 65ste. “De wens om eerder met pensioen te gaan, leeft vooral bij jongere zzp’ers. De hamvraag is natuurlijk of ze daarvoor wel voldoende financiële middelen hebben. Daar kun je echt grote vraagtekens bij zetten”, aldus Joost Tieland, directeur bij online pensioenbank Brand New Day.

De wens om eerder te stoppen met werken is bij ZZP’ers veel sterker aanwezig dan bij mensen in loondienst; 47 procent van de eenpitters wil stoppen voor hun 65ste. Bij de werknemers geeft 36 procent aan dat ze voor hun 65ste met vroegpensioen willen. Dat blijkt uit een groot onderzoek van online pensioenbank Brand New Day. 

De ambitie van ZZP’ers om eerder met pensioen te gaan is opmerkelijk groot, zo blijkt uit de enquête. 5 procent van de ZZP’ers wil zelfs voor hun 50ste stoppen met werken, 15 procent voor hun 55ste. Bij werknemers liggen die percentages aanzienlijk lager, respectievelijk op 2 en 7 procent. Vooral jongere ZZP’ers willen eerder stoppen met werken: onder de 50 jaar wil 55 procent eerder dan 65 jaar met pensioen. Bij ouderen boven de vijftig ligt dat op 38 procent. 

Ook de hoogte van het inkomen blijkt een belangrijke factor. 67 procent van de mensen die meer dan 72.000 euro verdienen – circa twee keer modaal - wil voor het 65ste levensjaar stoppen met werken. Onder die inkomensgrens leeft die wens slechts bij 38 procent. 

Hoge pensioenambitie, maar is het realistisch? 

ZZP’ers bouwen niet automatisch pensioen op via hun werkgever en moeten zelf op een andere manier pensioen opbouwen. Net als werknemers kunnen ze dat doen met belastingvoordeel: het aanvullend pensioen. Of ze kunnen zonder belastingvoordeel zelf gaan beleggen of sparen. “Uit veel onderzoeken komt echter keer op keer naar voren dat ZZP’ers te weinig pensioen opbouwen. Dat is een zorgelijke situatie, zeker als je voor ogen hebt dat je eerder met pensioen gaat”, stelt Tieland.

De ambitie om eerder te stoppen met werken staat daarmee in schril contrast met wat ZZP’ers voor hun pensioen opzijzetten. Dit blijkt ook uit de enquête. ZZP’ers maken zich grote zorgen over de hoogte van hun pensioen: 53 procent denkt dat ze tegen die tijd niet voldoende inkomen hebben. Circa zes op de tien zzp'ers zeggen dat ze bezig zijn iets voor hun pensioen op te bouwen, twee op de tien willen er binnen 12 maanden aan beginnen, maar twee op de tien doen helemaal niets.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie