ZZP’ers vaker positief over financiële situatie

ZZP’ers vaker positief over financiële situatie

Redactie Baaz

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden.

Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6.000 zelfstandig ondernemers deelnamen.

Begin 2015 gaf 43 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Begin 2017 was dit 47 procent. Ook zijn ze in 2017 iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid (het kunnen vertrouwen op voldoende opdrachten).

Vooral de bouw positief

Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming, hun inkomen en hun werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Hoewel de financiële situatie naar eigen zeggen is verbeterd, geven veel ondervraagden aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

8 procent vrijwel volledig afhankelijk van grootste klant

Bijna twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is in beperkte mate (tot 40 procent van de omzet) financieel afhankelijk van één klant. 

Bij ongeveer één op de vijf is dat in grotere mate het geval: 12 procent is namelijk in belangrijke mate (60 tot 90 procent) afhankelijk van één klant en ruim 8 procent (bijna) volledig (90 tot 100 procent). Dit laatste speelt met name in de landbouw, waar het voor bijna 30 procent van de ondernemers zonder personeel geldt.

Daarentegen verkeert in de bouw 3 procent in een dergelijke positie. Daarnaast had iets meer dan een vijfde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel het afgelopen jaar drie klanten of minder.

 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie