ZZP Nederland: 'Martijn van Dams verzekering voor zelfstandigen is ondoordacht en onhaalbaar'

Redactie Baaz
Martijn van Dam (PvdA) wil dat de overheid de regie krijg bij het verzekeren van zelfstandigen. Johan Marrink, directeur van ZZP Nederland, ziet niet veel in het idee van Van Dam.

De overheid moet de regie krijgen bij het verzekeren van zelfstandigen tegen inkomensverlies bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en klusloosheid. Dat zei Martijn van Dam zondag. Hij is een van de vier kandidaten om Job Cohen op te volgen als partijleider van de PvdA. Van Dam oppert een premie naar draagkracht en een uitkering op basis van eigen opbouw. 'Allemaal vrijwillig, want de vrijheid van zzp'ers is een groot goed. Door het collectief te regelen, worden risico's beter gedeeld en wordt het goedkoper.'

Verder schrijft hij op zijn website: 'Als het aan mij ligt, verdwijnen die opeenvolgende tijdelijke contracten uit de Flexwet (Wet Flexibiliteit en Zekerheid). Daarvoor in de plaats komt een nieuw soort flexcontract: een contract voor onbepaalde duur dat op korte termijn opzegbaar is. In ruil daarvoor moet de werkgever een opslag op het loon betalen en een hogere WW-premie voor versnelde opbouw van WW-rechten.'

Ondoordacht

Johan Marrink, directeur van ZZP Nederland, is kritisch. Baaz vroeg hem om een reactie: 'Op het eerste gezicht klinkt het mooi, wat Van Dam zegt. Maar als je beter gaat kijken is het ondoordacht en ook onhaalbaar. Klusloosheid is niet te verzekeren en een vrijwillige verzekering helpt niet. Als je zoiets doet, moet je het verplichten, en daar zijn wij geen voorstander van. Nu komen er alleen maar mensen op af die elders geweigerd worden.'

Er is al eens geprobeerd een verzekering te verplichten. Tot 2004 was er de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen, een verplichte verzekering voor zelfstandigen. Die was weinig populair, onder meer omdat de premies hoog waren. Nu kan een zelfstandig ondernemer zich particulier verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

Buffer

Marrink: 'ZZP'ers zijn natuurlijk mede gaan ondernemen om de vrijheden die met zelfstandigheid gepaard gaan. De meeste zelfstandigen hebben ook een ruime buffer om tegenslagen op te vangen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Kamer van Koophandel. Ook heeft tachtig procent van de zelfstandigen geen behoefte aan een verzekering. Het gaat ook helemaal niet slecht met de Nederlandse ZZP'er. Het is klinkklare onzin dat ze massaal naar de voedselbank gaan. Ze zijn veel bewuster gaan ondernemen en worden vaker ingehuurd. Doordat er een terugval is in de economie zie je dat bedrijven vaker kiezen voor freelancers. Politici weten over het algemeen helemaal niet hoe het zit met de zelfstandigen in dit land.'

Jammer

'Het lijkt erop dat Martijn van Dam graag in de publiciteit wil komen door iets te roepen over ZZP'ers. Maar aan het ondoordacht opgooien van een balletje hebben we niets. Ik vind het wat populistisch. Jammer.'

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie