Zes op tien vijftigplussers maken zich zorgen over oude dag

Zes op tien vijftigplussers maken zich zorgen over oude dag

Redactie Baaz

Maar liefst 59 procent van alle Nederlanders op leeftijd, maakt zich zorgen over hun oude dag. Dit blijkt uit de Mantelzorgmonitor van het niet-medische hulpplatform Beep for Help, een periodiek onderzoek onder 1.094 Nederlanders tussen de vijftig en 65 jaar oud, uitgevoerd door Panelwizard. Een derde van alle ondervraagden zegt in de afgelopen drie maanden zelfs vaker bezorgd te zijn over de periode na hun pensioen. 

Opvallend genoeg zijn vooral zestigers zich het afgelopen kwartaal meer zorgen gaan maken over hun toekomst (33 procent), onder vijftigers bedraagt dit slechts 27 procent van de respondenten. “Een nieuw pensioenstelsel, stijgende prijzen en oplopende tekorten in de ouderenzorg”, zegt Margreth van Kuijl, People Manager bij Beep for Help. “Er zijn genoeg zaken voor ouderen om zich ongerust over te maken. Een gedeelte van hen loopt daarom met vragen over financiën, gezondheidszorg én hun toekomstige woonsituatie. Wij merken dat het op hogere leeftijd soms best lastig kan zijn om hierin de juiste beslissing te nemen.”

Woonzorgen

Uit het onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de respondenten zich zorgen maakt over hun toekomstige woonsituatie. Zo stelt maar liefst 59 procent van alle ondervraagden dat zij het liefst tot aan hun dood in hun huidige woning blijven wonen. Onder zestigers geldt dit zelfs voor twee op de drie van hen. Als een gevolg hiervan zegt zelfs driekwart van alle respondenten (75 procent) in de toekomst niet te willen verhuizen naar een zorginstelling. Van Kuijl: “Wanneer je een groot gedeelte van je leven in dezelfde woning hebt gewoond, kan het uiteindelijk afscheid van zoveel herinneringen zwaar vallen. De meeste ouderen zijn echter veerkrachtiger dan we denken en kunnen relatief snel wennen aan een nieuwe omgeving. Het enige wat je als familielid kunt doen, is de dialoog levend houden: redden ze het nog of hebben ze wellicht extra hulp nodig? Uiteindelijk zijn zij degene die de knoop doorhakken.”

Oplossing op maat

Ondanks dat een groot gedeelte van de ouderen het liefst zo lang mogelijk in hun huidige woning blijft wonen, bestaan er ook scenario’s waarin zij wel degelijk bereid zijn te verhuizen. Zo zouden maar liefst zes op de tien respondenten uitwijken naar een andere woning, wanneer ze hun huidige koophuis belastingvrij zouden mogen verkopen of overdragen aan de jongere generatie. Onder huurders geldt dit voor 45 procent van de ondervraagden. Ook intrekken bij familie lijkt een serieuze optie, maar liefst een kwart van de ouderen staat hiervoor open. Van Kuijl: “Naast intrekken bij familie of zo lang mogelijk thuis blijven wonen, zijn er voldoende andere opties te bedenken waarbij niet alle druk bij de familie komt te liggen. Door klusjes als boodschappen doen en koken uit handen te geven, zijn ouderen vaak zelfstandiger dan ze denken. Daar willen wij deze groep mee ondersteunen, zodat zij gewoon kunnen wonen zoals bij ze past, maar wellicht iets(jes) kleiner”. Uit het onderzoek blijkt dat 59 procent van de ouderen best bereid is om naar een kleinere woning te verhuizen.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie