Angst voor apps en tools

Werknemers schieten in de stress door technologie

Bart Remmers
Bij 20 procent van de kantoorprofessionals leiden technologische vernieuwingen zoals nieuwe IT-tools, nieuwe zakelijke apps en andere digitale vernieuwingen tot werkstress.

Dat is een van de resultaten van recent onderzoek van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Overigens hebben mannen zelfs wat meer last van de genoemde werkstress dan vrouwen.  

Negatieve impact op werk en gezondheid

De NBPO vroeg de respondenten naar de hoeveelheid digitale tools waarmee gewerkt wordt. 37 procent van de ondervraagde kantoorprofessionals gebruikt 4-6 digitale tools en 28 procent gebruikt er zelfs meer dan 7.  

Hoewel veel digitale tools er op gericht zijn slimmer te werken, is 15 procent van de respondenten van mening dat technologische vernieuwingen tot meer werk leiden. Een van de oorzaken kan zijn, dat 24 procent geen training krijgt bij de lancering van een digitale innovatie. De eerder genoemde werkstress die ontstaat door digitale innovaties, heeft in 14 procent van de gevallen een vervelend staartje; het leidt tot negatieve consequenties op het werk en/of de gezondheid.  

Tools ter beschikking 

Door onervarenheid met de tool en drukte komt 29 procent er onvoldoende aan toe de technologische tools die hem of haar ter beschikking staan, te gebruiken. En dat is jammer, want degenen die wel met een nieuwe digitale tool aan de slag gaan, erkennen dat dit kan leiden tot positieve effecten. 

Bijna de helft van de respondenten is van mening dat technologische vernieuwingen ervoor zorgen dat het werk sneller uitgevoerd kan worden. Meer dan 70 procent is van mening dat technologische vernieuwingen motiveren, doordat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden. 60 procent zegt dat digitale tools het werk makkelijker maken en voor 29 procent wordt het werk zelfs leuker door technologische innovaties.

Groter wordende rol nieuwe communicatiemiddele

Uit een eerder onderzoek van de NBPO uit november 2017, bleek dat 32 procent van het Nederlandse kantoorpersoneel van mening is dat ook de e-mailstroom tot stress leidt. Daarom vroeg de beroepsvereniging in het huidige onderzoek nog verder door naar de rol van e-mail. 

39 procent van de respondenten antwoordde dat e-mail momenteel nog steeds het belangrijkste communicatiemiddel is, maar dat de rol van nieuwe communicatiemiddelen steeds groter wordt. Bij 6 procent van de respondenten hebben nieuwe communicatiemiddelen de rol van e-mail als belangrijkste communicatiemiddel al overgenomen. 55 procent van de respondenten is overigens van mening dat leeftijd een rol speelt bij de switch van e-mail naar nieuwe communicatiemiddelen. 28 procent geeft duidelijk aan dat meer jongere dan oudere collega’s gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen naast e-mail.
 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart