Werknemers met bitcoins betalen: drie aandachtspunten

Redactie Baaz
BTC Direct kwam in 2018 nog in het nieuws omdat ze hun werknemers met bitcoins betaalden. In mei 2019 bleek dat werknemers die toen hun loon ontvingen, tot ruim 75 procent winst hadden geboekt. Dat inspireert sommige werkgevers om ook een bitcoin salaris toe te kennen. Dat kan echter niet zomaar. Onderstaande drie aandachtspunten zijn daarbij niet onbelangrijk.

Nooit het volledig salaris met bitcoins betalen

In Nederland moet je de regels omtrent het minimumloon respecteren. Dit minimumloon ligt per 1 juli 2019 wettelijk vast op € 1.635,60 bruto per maand. Voor wie jonger is dan 21 jaar gelden afwijkende bepalingen. Voor een achttienjarige ligt het minimumloon bijvoorbeeld vast op € 817,80 per maand, of de helft van datgene waar een 21-jarige op mag rekenen. Kenmerkend aan dit minimumloon is dat het gaat om een bedrag in euro’s. Dat wordt door de Wet 'aanpak schijnconstructies' verplicht. Dit deel van het loon kan dus niet in bitcoins of in andere voordelen worden uitbetaald. Hierdoor kan je enkel het deel van het salaris dat boven het minimumloon ligt met bitcoins betalen.

Indien het niet om een werknemer maar om een ZZP'er gaat, geldt deze beperking niet. Dan mag je de volledige factuur met bitcoins betalen. Op voorwaarde natuurlijk dat de ZZP'er jou een bitcoinfactuur stuurt.

Maak goede afspraken

Sla er gerust even de live koers van de bitcoin op na en je zal al snel moeten concluderen dat het wel heel snel fluctueert. Net daarom is het belangrijk dat je in de arbeidsovereenkomst een aantal afspraken maakt. Zo kom je beter het overeenstemmend euro-bedrag overeen dan een vaststaand aantal bitcoins, want bij wijzigende koerswaarden zou jouw bedrijf anders wel eens over de kop kunnen gaan. Spreek bovendien af wanneer het bitcoinbedrag wordt begroot en uitbetaald, zodat ook daar geen discussie over hoeft te bestaan. In een ideaal geval zal je op het moment van de begroting ook de bitcoins kopen, opdat je geen rekening hoeft te houden met meer- of minderwaarden.

Zorg voor een correcte vermelding op de loonstrook

Op de loonstrook moet je het bitcoinsalaris ook duidelijk vermelden. Kenmerkend daarbij is dat je het moet opnemen als een loon in natura, net zoals je dat moet doen voor bijvoorbeeld producten uit het eigen bedrijf. Dit loon in natura moet vervolgens omgezet worden naar een waarde in euro’s.

De belastingdienst maakt daarbij duidelijk dat het gaat om de waarde in euro’s op het moment waarop de werkgever de cryptovaluta betaalt. Dat is bijzonder want een werkgever die vroeg instapte en zijn bitcoins aan anderhalve euro per stuk verkocht, moet dus niet de actuele waarde ervan op het loonstrookje vermelden. Op vlak van de loonheffingen gaat het dus om een heuse besparing. Daar komt nog eens bovenop dat je een gevraagde eigen bijdrage, bijvoorbeeld in functie van de transactiekosten, van de te belasten waarde mag aftrekken. Fiscaal gezien kan het dus in een heuse besparing resulteren. Ga dus zeker even langs bij een fiscalist om een en ander te optimaliseren.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie