Werknemers klagen steeds vaker over lawaai op werkvloer

Bart Remmers
Het open kantoor is ontworpen om de samenwerking tussen collega’s te vergroten. Maar uit onderzoek blijkt dat geluidsoverlast in het open kantoor epidemische niveaus bereikt.

In vergelijking met het onderzoek uit 2015 blijkt uit het meest recente onderzoek van Oxford Economics in opdracht van Plantronics bovendien dat de omstandigheden sindsdien flink verslechterd zijn. Oxford Economics interviewde in 2018 zo’n 500 senior executives en medewerkers die geen managersfunctie hebben uit verschillende sectoren en beroepsgroepen. Deelnemers komen uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken, Zweden, Finland, Noorwegen, de Verenigde Staten India, China en Australië. 

Stilteruimte ontbreekt

Omstandigheden in open kantoren verslechteren dramatisch. Zo geeft de meerderheid van de leidinggevenden en medewerkers aan dat er bijna constant geluid op de werkvloer is, en dat een stilteruimte ontbreekt voor vergaderingen en het uitvoeren van geconcentreerd werk. In vergelijking met drie jaar geleden zijn de omstandigheden sterk verslechterd en de managers ervaren de problemen anders.

Slechts 1 procent van de werknemers (tegen 20 procent in 2015) zegt dat ze zich kunnen afschermen van afleidingen op kantoor en zich kunnen concentreren zonder extra maatregelen te nemen en 54 procent van de managers denkt dat hun medewerkers over de middelen beschikken die ze nodig hebben om lawaai en afleiding op kantoor te verminderen, maar slechts 29 procent van de werknemers is het daarmee eens (tegen 41 procent in 2015).

Welzijn, productiviteit en financiële prestaties

De resultaten suggereren dat lawaai en afleiding van invloed zijn op het welzijn, de productiviteit en zelfs de financiële prestatie van werknemers. Verder zijn de inspanningen van managers niet voldoende om het probleem aan te pakken. 63 procent van de werknemers zegt dat er geen stilteruimten zijn om geconcentreerd werk te verrichten en dat heeft een negatief effect op de productiviteit, tevredenheid en gezondheid en 96 procent van de leidinggevenden vindt dat productiviteit van werknemers een cruciaal onderdeel is van de financiële prestaties, alhoewel maar slechts 40 procent het verband tussen lawaai, afleiding en productiviteit begrijpt.  

De juiste formule    

Het onderzoek toont tevens een correlatie aan tussen de omzetgroei van bedrijven en hoe zij hun werkomgeving benaderen. Meer dan driekwart van de goed presterende bedrijven (omzetgroei van meer dan 10 procent en minder verloop) meldt dat kantoorontwerp en het verminderen van geluidsoverlast belangrijk zijn voor hun financiële prestaties. 

Diezelfde bedrijven reageren proactief op de geluidsepidemie op kantoor en verder zeggen zij werknemers eerder te voorzien van hulpmiddelen om geluid te elimineren en van stilteruimten voor concentratiewerk. 

afbeelding van Bart Remmers
Door: Bart Remmers

Bart Remmers | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Bart