Een op de drie medewerkers neemt bij ongelijkheid op de werkvloer zelf actie

Een op de drie medewerkers neemt bij ongelijkheid op de werkvloer zelf actie

Redactie Baaz

In het kader van het thema ‘Choose to Challenge’ van Internationale Vrouwendag op 8 maart heeft recruitmentexpert Hays een onderzoek gedaan naar het aankaarten van ongelijkheid op de werkvloer. Uit dit onderzoek blijkt dat een op de drie (32%) medewerkers zelf actie neemt wanneer hij of zij ongelijkheid op de werkvloer waarneemt. Vooral mannen nemen zelf actie (M: 16%, V:12%).

Toch kiest ruim de helft van de medewerkers (52%) ervoor om het management of HR te benaderen en op de hoogte te stellen. Vooral vrouwen geven de voorkeur aan het informeren van het management of HR, namelijk 28 procent. Bij mannen is dit 23 procent.

Ondanks dat zeker 92 procent van de Nederlanders ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer aan de kaart stelt als ze er getuige van zouden zijn, kiest 8 procent ervoor dit niet te doen, om diverse redenen. Er wordt gedacht dat er niets mee gedaan wordt (4%), het wordt niet gezien als hun verantwoordelijkheid (3%) en men is bang niet anoniem te kunnen blijven (1%). Voor werkgevers ligt hier de schone taak om hun werknemers te informeren over de manieren om ongelijkheid aan te kaarten.

Contact met de manager

Uit het jaarlijkse ‘What Workers Want’ (WWW) onderzoek van Hays blijkt ook dat de relatie tussen werknemer en manager voor ruim een derde (37%) meer afstandelijk is geworden. Zeker 32 procent geeft aan minder dan een keer per week contact te hebben met zijn of haar manager. 25 procent heeft nog op dagelijkse basis contact met hun manager, gevolgd door eens in de zoveel dagen (23%) en een keer per week (20%).

David Trollope, Managing Director Hays Nederland: “Internationale Vrouwendag, dat 8 maart plaatsvindt, is de perfecte gelegenheid om aandacht te besteden aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het is mooi om te zien dat de overgrote meerderheid de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkplek zou aanvechten. Iedereen heeft namelijk een belangrijke rol bij het bestrijden van ongelijkheid. Tegelijkertijd is het zorgwekkend dat bijna een op de tien mensen ervoor zou kiezen om het niet aan te vechten. Daarom is contact met managers zo ontzettend belangrijk. Dit zorgt voor verbinding tussen werknemer en werkgever. Ook helpt regelmatig contact bij het tijdig aankaarten van problemen of ongelijkheid op de werkvloer.”

Sandra Henke, Hays Group Head of People and Culture, vult nog aan met een aantal tips:

  • Stel medewerkers gerust
  • "De resultaten van onze enquête laten zien dat sommige werknemers niet het gevoel hebben dat er iets zou worden gedaan bij het melden van een probleem. Door medewerkers gerust te stellen, te informeren dat hun mening ertoe doet en te zeggen dat ze die zeker mogen delen, kunnen ze positieve verandering teweegbrengen."
  • Onderwijzen
  • “Een klein aantal werknemers heeft aangegeven dat ze geen melding maken omdat ze het niet als hun verantwoordelijkheid zien. Organisaties hebben hierin de rol om hun werknemers te informeren waarom die de verantwoordelijkheid van iedereen is, niet alleen van degenen die deze ongelijkheid ervaren."
  • Creëer een veilige omgeving
  • "En tot slot is gebleken dat sommige werknemers terughoudend waren om problemen te melden, omdat ze het gevoel hebben dat ze een melding niet anoniem kunnen doen. Door kanalen en processen te creëren waarmee medewerkers ongelijkheid vertrouwelijk aan de orde kunnen stellen, ontstaat er een cultuur waarin mensen zich veilig voelen om hun gedachten, gevoelens en meningen te delen."
Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie