Werkgevers en werknemers beiden schuldig aan dreigend personeelstekort

Werkgevers en werknemers beiden schuldig aan dreigend personeelstekort

Redactie Baaz

Werkgevers en werknemers zijn beiden verantwoordelijk voor het dreigende personeelstekort op de arbeidsmarkt. Door de tunnelvisie van werkgevers blijft het beschikbare potentieel van werknemers onbenut.

Bovendien spenderen werknemers nauwelijks tijd aan bijscholing en de ontwikkeling van werkverbredende vaardigheden. Daardoor blijven werknemers onnodig uitvallen en hebben vijfenveertigplussers moeite om werkend hun pensioenleeftijd te bereiken. Dit stelt Helma Schuldink (foto), manager loopbaanadviseurs van Zorg van de Zaak Netwerk.

Schuldink: ‘Mensen lijken wel te stoppen met nadenken zodra ze eenmaal aan het werk zijn. Ze zijn veel te weinig bezig met de vraag hoe zij zich moeten ontwikkelen om van toegevoegde waarde te blijven voor hun werkgever. Terwijl dat in deze tijd van snelle verandering en digitalisering wel noodzakelijk is.’

Inzetbaarheid en ontwikkeling

Vijfenveertigplussers hebben vaak een eenzijdig arbeidsverleden met veel werkspecifieke kennis, maar te weinig kennis van nieuwe ontwik¬kelingen. Op het moment dat zij hun huidige werk niet meer kunnen uitvoeren, belemmert dit hun zoektocht naar nieuw werk. Mensen worden nu vaak overvallen, wanneer ze hun baan verliezen. Pas dan gaan ze nadenken over hun inzetbaarheid. Deze reactieve houding bezorgt zowel werkgever als werknemer veel stress en kost een hoop tijd en geld. Daarom moeten we volgens Schuldink toe naar een meer proactieve benadering, waarbij mensen voorbereid zijn op mogelijke scenario’s die uitval kunnen veroorzaken.

Persoonlijke crisissimulaties

Schuldink introduceert 'persoonlijke crisissimulaties' als vast onderdeel van de werkverbredende ontwikkeling van werknemers. Daarin worden de vijf meest voorkomende crisisscenario’s geschetst, waarop de werknemer binnen zijn vakgebied voorbereid moet zijn. De crisisscenario’s onderscheiden twee typen oorzaken: vakinhoudelijke factoren en externe factoren (fysieke & geestelijke) als veroorzakers van (onverwachte) uitval. Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid stelt sinds december 2017 een tijdelijke subsidieregeling 'ontwikkeladvies' beschikbaar voor vijfenveertigplussers in zeven beroepsgroepen.

‘Organisaties in andere beroepsgroepen moeten zelf werknemers faciliteren om aan de slag te gaan met hun inzetbaarheid en houdbaarheid. Bij bedrijven die bijscholing aanbieden is het altijd dezelfde kleine groep mensen die daarvan gebruik maakt, terwijl werkgevers zich juist moeten afvragen hoe zij ook de overige groep werknemers kunnen triggeren om door te leren. Pas dan kun je een zo breed mogelijke groep mensen zo lang mogelijk aan het werk houden’, aldus Schuldink.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie