Weinig interesse werkgevers voor mensen met arbeidsbeperking

Sterre Hartjes
Werkgevers geven weinig aandacht aan het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook oudere werknemers worden steeds minder snel in dienst genomen. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP zag voorheen dat werknemers die het economisch goed hebben sneller mensen aannemen met een arbeidsbeperking. Dit is echter uit de nieuwe cijfers niet terug te zien. Werkgevers hebben voornamelijk de focus op duurzame werknemers gelegd. In het rapport van de SCP staat ook dat er weinig prioriteit is voor het aannemen van niet-westerse mensen en functieverhoging voor vrouwen.

Plek voor mensen met arbeidsbeperking

In de jaren 2017 en 2018 heeft 14 procent van de werkgevers aangegeven dat ze aandacht geven aan het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. In de periode van 2015 en 2016 werd er negen procent aan gegeven. Twee derde van de werkgevers voelt zich verantwoordelijk om deze mensen in dienst te nemen. Of de werkgevers daadwerkelijk plek maken voor mensen met een arbeidsbeperking wordt hier niet uitgesloten.

LEES OOK: Tips voor bij het solliciteren met een arbeidsbeperking

Flexibel thuis werken

Veel werkgevers vinden dat het hun verantwoordelijkheid is om de balans tussen werk en zorg te ondersteunen. Het aantal werkgevers is van 77 procent in 2011 naar 81 procent in 2017 gestegen. 45 procent van de organisaties heeft thuiswerkers: dit is in de periode van 2003 tot 2011 gestegen met 26 procent. Flexibele werktijden en thuis werken is niet in alle sectoren mogelijk. Als dit wel mogelijk is binnen een bedrijf, word het vaak toegepast.