Wat zijn de kosten van een eerste medewerker voor jou als ondernemer?

Wat zijn de kosten van een eerste medewerker voor jou als ondernemer?

Redactie Baaz
Uit onderzoek van Apollo onder digitale startups en scale-ups is gebleken dat ondernemers zelden een volledige berekening maken van wat hun eerste medewerker gaat kosten.

Het is voor deze groep sowieso al lastig om salaris te bepalen, zeker als ze niet onder een CAO vallen. Daarnaast is het onduidelijk wat er nog bijkomt aan werkgeverslasten, zoals vakantiegeld, werknemersverzekeringen en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet, zo blijkt uit het onderzoek

Sommige ondernemers twijfelen of ze iemand moeten aannemen. Dit is vooral het geval bij niet-declarabel personeel, maar ook een salesmanager bijvoorbeeld moet zijn geld wel gaan opleveren. Juist het inzicht in de totale kosten helpt ondernemers die belangrijke beslissing te kunnen maken – ga je iemand aannemen of wacht je daar nog mee.

Salarischecker

Als je toch kiest om je team uit te breiden, is het aan te raden om goed voorbereid te zijn. Onvoorziene uitgaven kunnen je groei flink belemmeren en voor frustratie zorgen. Een kloppend kostenplaatje draagt bij aan een heldere begroting, zodat je weet welke omzet je moet halen om je nieuwe teamlid te kunnen betalen. Startende ondernemers willen deze zaken goed op orde hebben, maar ze willen er ook zo min mogelijk tijd aan kwijt zijn, zo kwam ook uit het onderzoek naar voren. 

Het bepalen van het salaris hangt af van meerdere factoren. Zo liggen de salarissen in de Randstad of in de Brainport regio Eindhoven hoger dan in de provincie. Google en conventionele salarisvergelijkers geven een redelijke inschatting, maar deze is vaak niet specifiek genoeg en houdt in veel gevallen minder rekening met regio of beroepen die relatief kort bestaan.

Werkgeverskosten

35 procent van jonge bedrijven zijn niet op de hoogte van de extra werkgeverskosten die ze moeten maken voor je personeel, wijst het onderzoek uit. Je bent verplicht om zorg te dragen voor de premies werknemersverzekeringen, premies volksverzekeringen en een bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Ook draag je als werkgever minimaal 8% van het brutosalaris extra af voor vakantiegeld, dat één keer per jaar wordt uitgekeerd. Voor het vakantiegeld, de eventuele dertiende maand en andere extraatjes geldt weer een bijzonder belastingtarief. 

Alleen al de verplichte werkgeverslasten bedragen in de praktijk zo’n 30% van het bruto jaarsalaris en komen daar bovenop. De kosten van de werkplek, zoals laptop, telefoon en het bureau worden ook geregeld vergeten. Veel werkgevers kiezen er tevens voor om diverse indirecte loonkosten te vergoeden, zoals pensioen en bonussen, evenals reiskosten en andere onkosten. Tel daar eventueel de opleidingskosten of werkkostenregeling (WKR) bij op en het geheel kan al snel oplopen tot een last die de startende ondernemer niet meer kan of wil dragen. 
 

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie