Gelukkig veranderen

Wat maakt het dat een verandering slaagt of mislukt?

Redactie Baaz
Veranderen, als organisatie ontkom je er niet aan als je wilt overleven in deze dynamische tijd. Maar wat maakt nu dat een verandering slaagt of mislukt?

De ruime ervaring van Pieter Frijns met veranderprocessen bij de overheid leverde hem een belangrijk inzicht op: veranderingen slagen alleen als de ‘harde’ en ‘zachte’ kant in balans zijn.

Voor inhoud en proces is meestal wel voldoende aandacht, maar we vinden het lastig om met de menselijke kant van veranderen om te gaan, zoals gedrag, communicatie, relaties en cultuur. Daarom moet het nieuwe boek 'Gelukkig veranderen' een handreiking bieden om met behulp van filmbeelden uit speelfilms en documentaires deze essentiële aspecten van verandertrajecten aan de orde te stellen. 

Lastige situaties bij verandering

Ze vormen een startpunt om lastige situaties of gedrag te bespreken, en zijn ook heel goed bruikbaar om te reflecteren op het eigen handelen en dat van collega’s. De materie is gebaseerd op inzichten uit honderden Gateway Reviews bij de overheid, een preventief instrument om de slaagkans van hoogrisicoprogramma’s en -projecten te vergroten.

Inclusief toolkit met filmfragmenten, geordend per spanningsveld waar je bij veranderingen mee te maken kunt krijgen.

afbeelding van Redactie Baaz

Redactie Baaz | Redactie

Bekijk alle artikelen van Redactie