Vragen naar gezondheid sollicitant
Vragen over gezondheid sollicitant

Vragen naar gezondheid sollicitant

Redactie Baaz
Als werkgever mag je niet vragen naar de gezondheid van een sollicitant, maar soms is die informatie juist wel relevant. Wat schrijft de wet voor op dit vlak?

Is gezondheid sollicitant relevant?

Het is een lastige spagaat voor ceo's en werkgevers: je mag geen vragen stellen over de gezondheid van een sollicitant, maar soms is die informatie wel degelijk relevant voor een functie. Onder bepaalde voorwaarden kan een uitzondering worden gemaakt.

Uit een inventarisatie van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) bleek onlangs dat in veel online sollicitatieformulieren vragen worden gesteld over de gezondheid van een sollicitant. Maar de Wet op de medische keuringen schrijft voor dat de werkgever daar helemaal niet naar mag vragen, niet mondeling en niet schriftelijk.

Bedrijfsarts vraagt naar gezondheid

Om er toch achter te komen hoe een potentiële werknemer er fysiek voor staat, kun je een bevoegde bedrijfsarts inschakelen die de vragen stelt. Let op: dat mag alleen in het kader van aanstellingskeuringen voor functies die mogelijk risico opleveren voor de gezondheid of veiligheid van de medewerker of die van anderen. 

De CKA heeft de indruk dat het vooral misgaat in sectoren waar online contact tussen werkgevers en sollicitanten gebruikelijk is. De commissie gaat er overigens van uit dat bedrijven de wet niet bewust overtreden, maar dat niet alle werkgevers bekend zijn met de wetgeving op dit vlak.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie