Visma | Raet berekent effect verkiezingsprogramma’s partijen op huidige minimumloon Nederlander

Visma | Raet berekent effect verkiezingsprogramma’s partijen op huidige minimumloon Nederlander

Redactie Baaz

Het minimumloon is één van de onderwerpen die bij bijna iedere partij in het verkiezingsprogramma staat. De partijen pleiten voor een hoger minimumloon, maar niet alle partijen hebben dezelfde ideeën over de invulling.

HR-dienstverlener Visma | Raet heeft naar aanleiding van de verkiezingsprogramma’s berekend welke effecten de ideeën van de partijen hebben op het minimumloon van de Nederlandse medewerkers.

Verschillende scenario’s minimumloon

Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat er vier verschillende scenario’s voor het verhogen van het minimumloon zijn. Iets meer dan de helft van de partijen wil het minimumloon verhogen, maar met hoeveel euro of procent is nog niet duidelijk. De rest van de partijen wil een procentuele verhoging van tien procent of wil het minimumloon aanpassen naar 14 euro per uur. Het laatste scenario zorgt ervoor dat de medewerker netto het meeste overhoudt.

In onderstaande tabel is te lezen hoeveel euro de Nederlander er met een minimumloon per situatie netto op vooruit gaat.

Visma | Raet, verkiezingen, verkiezingsprogramma’s, minimumloon, effect verkiezingsprogramma’s, stemmen

De partijen die niet genoemd zijn in de tabel (Partij v/d Arbeid, PVV, 50plus, SGP en DENK) willen een verhoging van het minimumloon, maar hebben geen percentage genoemd in hun verkiezingsprogramma.

Ideeën over minimumloon inzichtelijk maken

Joke van der Velpen, kennismanager Wet- & Regelgeving bij Visma | Raet: “Ieder jaar met Prinsjesdag berekenen wij wat de gevolgen van de kabinetsplannen zijn voor de nettosalarissen van Nederlanders. Nu de verkiezingscampagnes in volle gang zijn, vinden wij het als expert op het gebied van salarissen ook belangrijk dat wij de plannen van de partijen voor iedere Nederlander begrijpelijk en inzichtelijk maken. Daarom hebben we doorgerekend welke effecten de ideeën van de partijen hebben op het minimumloon. Deze berekeningen zeggen overigens niets over de koopkracht van deze Nederlanders. In de berekeningen is uitgegaan van de huidige belastingtarieven en –schijven. Met de pensioenpremies en wijzigingen in de toeslagen is geen rekening gehouden.”

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie