Vier oplossingen voor de crisis uit ondernemersland

Vier oplossingen voor de crisis uit ondernemersland

Redactie Baaz

Ondernemers en werkgevers kiezen hun eigen weg. Wat zijn volgens hun effectieve oplossingen in dit economische zware weer?

1 Meer ruimte voor banken en alternatieve financieringen

MKB-Nederland en VNO-NCW laten deze zomer weten dat het gebrek aan betaalbaar krediet een groeibreker dreigt te worden. Financiering via banken is van levensbelang voor de economische groei stellen de partijen en dus moeten banken, die nu worden belemmerd door complexe regelgeving en de invoering van de bankenbelasting, meer ruimte om hun werk te doen. Daarnaast moeten er meer mogelijkheden komen voor alternatieve financiering van bedrijven, zoals Kredietunies, crowdfunding en onderhandse leningen.

2. Salaris inleveren

Vier procent van de bedrijven nemen het heft in eigen hand en bezuinigen op de kostenpost salaris. 25.000 bedrijven, en in de bouw gaat het zelfs om zeventien procent van de bedrijven, stuurden aan op een loonoffer van het personeel. Bovendien zou er volgens het onderzoek van Berenschot ook sprake zijn van versobering van arbeidsvoorwaarden en demotie. Een uitgebreide visie op dit onderwerp lees je hier. Duidelijk is dat het salaris en de arbeidsvoorwaarden wellicht toe zijn aan herziening en dat in elk geval de looneis van FNV van drie procent geen welkome eis is voor werkgevers.

3. Vakantiedagen schrappen

Als het aan de werkgeversvereniging AWVN ligt, offeren werknemers hun 'stuwmeer aan vakantiedagen' ter stimulering van de economie. De achterliggende gedachte is een nieuwe investeringsagenda dier er volgens directeur Harry van de Kraats zo snel mogelijk moet komen en gericht is op ´de verhoging van de kwaliteit van de beroepsbevolking, verbetering van het vestigingsklimaat om werk terug te halen naar Nederland, een beter werkende arbeidsmarkt en ontwikkeling van nieuwe technologie op het vlak van duurzaamheid (in het bijzonder energie en water).´

Om dat te bewerkstelligen kan op korte termijn 36 miljoen euro beschikbaar komen door een beroep te doen op de enorme pensioenspaarpotten en vakantiestuwmeren waar Nederlanders over beschikken. Zo schat de vereniging dat het aantal niet opgenomen vakantiedagen in Nederland bij elkaar zo´n 16 miljoen euro waard zijn. Werknemers reageren op de door Z24 gestelde vraag of zij vakantiedagen willen opgeven om de economie een oppepper te geven echter negatief: 92 procent stelt dat ze dat geld maar ergens anders vandaan halen.

4. Invoering dienstencheques

Het dienstenchequessysteem zoals België dat kent zou in Nederland voor zo'n 228.000 banen kunnen zorgen, stelt het rapport dat PwC maandag naar buiten bracht. Een dienstencheque is een soort voucher waarmee consumenten op een belastingvriendelijke manier huishoudelijke diensten kunnen inkopen bij erkende bedrijven die hiervoor werknemers in dienst nemen.  Over de voor- en nadelen van dit systeem verscheen dinsdag een artikel op deze website.

Redactie Baaz
Door: Redactie Baaz
Redactie

Redactie Baaz

Redactie