Verschil in inkomens rijken en armen vergroot

Fenna Kiebert
De Internationale Arbeidersorganisatie (ILO) heeft onderzoek gedaan naar de verdeling van de inkomens wereldwijd. De resultaten zijn reeds gepubliceerd. 

In het onderzoek van de ILO is gekeken naar de periode tussen 2004 en 2017. Uit het onderzoek blijkt dat mensen met hogere inkomens een steeds groter deel van het totale inkomen ontvangen, terwijl mensen met lagere inkomens in verhouding juist achteruitgaan.

Wereldwijde ongelijkheid

Sinds 2004 is de algehele wereldwijde ongelijkheid in het arbeidsloon gedaald. Dit is echter niet het gevolg van de vermindering van de ongelijkheid in landen. 10 procent van de werknemers ontvangt 48,9 procent van het totale wereldloon, terwijl de minstverdienende 50 procent van de bevolking slechts 6,4 procent van de totale looninkomsten krijgt. Ook de middenklasse, wat de grootste groep werknemers is, gaat achteruit. De totale inkomsten van deze groep zijn van 44,8 procent naar 43 procent gegaan.

LEES OOK: Huurprijs vrije sector steeds hoger

Tegelijkertijd verdienen de bestbetaalde mensen juist een groter deel van de totale inkomsten. De best verdienende 20 procent van de werkende wereldbevolking kreeg in totaal 53,5 procent van de totale looninkomsten, wat in 2004 nog 51,3 procent was.

Arme landen

Vooral armere landen hebben een veel hogere loonongelijkheid. In Afrika verdient de onderste 50 procent van de werknemers slechts 3,3 procent van het gemiddelde arbeidsinkomen in de Europese Unie, waar dezelfde groep 22,9 procent van het totale inkomen ontvangt. Het merendeel van de wereldwijde beroepsbevolking heeft hiermee een erg laag inkomen, wat voor vele betekent dat ze net niet genoeg hebben om van te leven. Het gemiddelde inkomen van de onderste helft van de werknemers wereldwijd is slechts 198 dollar per maand. De armste 10 procent zou meer dan drie eeuwen moeten werken om hetzelfde te verdienen als de rijkste 10 procent in een jaar doen.

afbeelding van Fenna Kiebert

Fenna Kiebert | Redacteur

Bekijk alle artikelen van Fenna